Opprinnelsesgarantier gir milliardinntekter til stat og kommune

Publisert

Store vannmengder ved  Evenstad kraftverk.Foto: Kjell Inge Søreide

Norske kraftverk er i hovedsak eid av staten, fylker og kommuner. De tjener derfor godt på inntektene fra opprinnelsesgarantier. Foto: Kjell Inge Søreide.

I 2018 tjente norske kraftverk mellom 0,6 og 2 milliarder kroner på opprinnelsesgarantier. Dette er inntekter som går tilbake til offentligheten, og nå har flere kommuner meldt seg på i debatten om endringer i ordringen.

– Siden norske kraftverk i hovedsak er eid av staten, fylker og kommuner går inntektene fra opprinnelsesgarantiene tilbake til offentligheten. Det er positivt at flere kommuner nå ser verdien av ordningen og melder seg på i debatten, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge. 

  1. Rapport: Opprinnelsesgarantiers betydning for norske fylker og kommuner

    THEMA Consulting har, på oppdrag fra Energi Norge, beregnet inntektene fra opprinnelsesgarantier for norske kraftverk med statlig, fylkeskommunalt og kommunalt eierskap (mai 2019).

Norsk kraftproduksjon stammer nesten utelukkende fra fornybar energi, og Norge spiller dermed en stor rolle i det europeiske opprinnelsesgarantimarkedet. THEMA Consulting utførte i 2018, på oppdrag fra Energi Norge, en beregning av inntektene fra opprinnelsesgarantiene til norske kraftverk. Her tok de utgangspunkt i to estimater, hvor de regnet på både høye og lave priser på garantiene. I høyprisscenarioet viser undersøkelsen at det offentlige tjente 2 milliarder kroner på garantiene, mens lavprisscenarioet viser en inntekt på 0,6 milliarder kroner.

Positive eierkommuner

I september sendte Olje- og energidepartementet (OED) Oslo Economics' rapport om opprinnelsesgarantier på høring, for å få et best mulig grunnlag for videre vurdering av ordningen. Les Energi Norges høringssvar her.

Flere kommuner meldte seg også på i debatten, blant annet skrev Bodø kommune et eget høringssvar til OED hvor de forsvarer ordningen med følgende tekst: Bodø Kommune ønsker ikke tiltak som vil svekke opprinnelsesgarantiene og verdien av vår kraftproduksjon. Flere av tiltakene omtalt i rapporten vil, slik vi vurderer det, nettopp gjøre det.

Også Ålesund kommune støtter ordningen i et eget høringssvar til departementet: Ålesund kommune ønsker å videreføre en ordning som gjør at verdien av opprinnelsesgarantiene fortsatt gjenspeiles i et åpent marked. Fornybaregenskapene bør eies av de som utvikler dem, der det også må være opp til fornybarprodusentene å forvalte verdiene på en klok måte.

Store verdier

Analysen fra THEMA Consulting viser at kraftprodusentene i snitt sitter igjen med en margin på 95 prosent av engrosprisen som overskudd fra salg av opprinnelsesgarantier. Siden det er stor prisvariasjon i markedet har man i analysen tatt utgangspunkt i laveste og høyeste pris fra 2018, som er 0,6 og 2 EUR/MWh. 

Kilde: THEMA Consulting Group.

Overskuddet fra salg av opprinnelsesgarantier fordeles utover Norge gjennom fylkeseide og kommunalt eide kraftprodusenter. Beregningene i figur 2 er basert på eierandelene norske kommuner har i norske vannkraftverk og forutsetter normalårsproduksjon. For E-CO, som eies av Oslo kommune, kan opprinnelsesgarantier bidra til et økt overskudd på mellom 68 og 226 millioner kroner, gitt et prisintervall fra 0,6 til 2 EUR/MWh.

 

Figur 2: Topp ti kommuner, estimert overskudd før skatt fra opprinnelsesgarantier til kommunalt eide kraftverk. 

Kilde: THEMA Consulting Group

  Inntekter før skatt, lav pris, NOK Inntekter før skatt, høy pris, NOK 
1. Oslo kommune 67 651 860  225 506 200 
2. Bergen kommune 19 870 829  66 236 097 
3. Stavanger kommune 14 997 606  49 992 020 
4. Sandnes kommune 6 705 661  22 352 203 
5. Ålesund kommune 4 868 610  16 228 699 
6. Bodø kommune 4 285 167  14 283 891 
7. Skien kommune 4 266 430  14 221 434 
8. Porsgrunn kommune 4 159 840  13 866 132 
9. Sola kommune 3 000 895  10 002 984 
10. Stjørdal kommune 2 774 833 

9 249 442 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: