Elektrifisering løsning for klima og grønn vekst

Publisert

Mann i dress utendørs. Grafisk element med jordklode. foto

Oluf Ulseth er klar for å ta fatt på fornybarnæringens visjon om at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Foto: Øystein Andreas Bjerke.

Når fornybare og elektriske løsninger bidrar til å løse klimaproblemer, skaper nye arbeidsplasser og stort engasjement i næringslivet, er vi på rett vei, mener Oluf Ulseth i Energi Norge.

Fornybarnæringens nye visjon er at Norge skal ta en global lederposisjon som verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Norges unike fornybarressurser legger grunnlag for omstilling til et utslippsfritt samfunn, grønn vekst og nye arbeidsplasser innen næringslivet.

Vi har tatt en prat med administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge for å høre mer om hva denne visjonen egentlig betyr og innebærer.

Hva vil det si å være et fornybart og fullelektrisk samfunn?

Det vil si at all energien vi bruker kommer fra utslippsfrie energibærere, der elektrisitet er den klart viktigste. Denne energien kommer fra fornybare kilder, som vannkraft, vindkraft og sol. Dette er en strategi for å fjerne bruken av fossile brensler, og er veien å gå for løse å klimautfordringen. Det vil også skape nye arbeidsplasser og gi inntekter til fellesskapet.

Hva vil det si å ta en global lederposisjon på dette feltet?

Det handler om å vise hva som er mulig og hvordan det er mulig. Vi skal vise at Norge er et land som faktisk får det til. For å ta denne posisjonen må vi mobilisere bredt. Næringslivet vil spille en viktig rolle, fordi det er her løsningene ligger. Forbrukermarkedet må også være med, fordi det er deres vilje til å velge nytt som muliggjør omstillingen. 

Transport er den sektoren hvor utslippene er størst, samtidig som det også er den dyreste og mest krevende sektoren

Hvorfor er det viktig å jobbe for dette i 2018?

Vi ser at klimamålene skjerpes og teknologien skaper nye muligheter. Næringen som vi representerer er nøkkelen til å nå klimamålene. Nå ligger også politikken til rette for det, og viljen er til stede hos forbrukerne. Vi skal ikke mange år tilbake før denne visjonen hadde virket helt usannsynlig, og det mener jeg sier mye om hvor fort verden endrer seg. Det er ikke lenger et alternativ å stå på stedet hvil.

Hvordan skal Energi Norge og medlemmene gjennomføre visjonen?

Energi Norges rolle vil være å mobilisere, påvirke rammebetingelsene og vise vei for hva som er mulig. Våre medlemmer fra fornybarnæringen produserer, transporterer og leverer den fornybare energien. Deres rolle vil være å fortsatt levere nok strøm til alle som ønsker å omstille seg, være tett på kundene, drifte strømnettet slik at kapasiteten er der og de må ta vare på kraftsystemet. 

Hvilke sektorer må vi starte med - og hvilke blir mest krevende? 

Transport er den sektoren hvor utslippene er størst, samtidig som det også er den dyreste og mest krevende sektoren. Det finnes ingen snarvei eller billige tiltak her. Arbeidet med å elektrifisere transportsektoren er i gang, og jeg mener det er her vi må legge mest arbeid fra start.

Hvilke sektorer eller samfunnsområder tror du er elektrifisert om to år?

Bygningssektoren skiller seg ut, når vi sammenligner med resten av Europa. Der er vi langt fremme. Ser vi på nye områder, er oppdrettsnæringen en god kandidat. Der er det mange initiativ. Jeg tror på Stortingets målsetting om at nybilsalget i 2025 kun består av utslippsfrie elbiler – det er ikke to år til, men det er ganske utrolig å tenke på!


Energi Norge jobber med den nye visjonen gjennom prosjektet Fornybar og fullelektrisk, som ledes av Kristian Blindheim. I prosjektet kartlegges elektrifiseringsmuligheter i ulike sektorer og verdiskaping knyttet til dette. Prosjektet vil bli presentert nærmere under Arendalsuka 2018.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristian Blindheim