– Opprinnelsesgarantier må videreføres og forbedres

Publisert

vann og natur. foto

Oslo Economics er ferdig med utredningen av opprinnelsesgarantier for strøm. Rapporten er ute på høring frem til 21. desember. Foto: Statkraft.

Oslo Economics’ utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm er klar. OED vurderer nå endringer, slik at ordningen kan fungere bedre enn i dag.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet.

Olje- og energidepartementet (OED) har over en lengre periode vurdert opprinnelsesgarantiordningen og NVEs varedeklarasjon. På bestilling fra OED har Oslo Economics nå ferdigstilt utredningen i form av en rapport, som ble overlevert 11. september. Rapporten er ute på høring frem til 21. desember.

Grundig prosess

Energi Norge har sammen med medlemsbedriftene fulgt denne prosessen tett og bidratt til utredningen, blant annet gjennom intervjuer. Oslo Economics har også gjort intervjuer med andre interessenter.

– Oslo Economics har hatt en grundig prosess og fortjener ros. De legger frem en bred palett av mulige endringer og Energi Norge er åpen for dette i den grad det forbedrer og videreutvikler ordningen, sier rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Også tidligere har Energi Norge gitt innspill til forbedrings- og endringsforslag for opprinnelsesgarantiordningen, blant annet rundt NVEs varedeklarasjon, styrking av markedsplassen og muligheten for at opprinnelsesgarantiordningen bør utvides til å omfatte alle typer kraftproduksjon.

– Vi mener opprinnelsesgarantiordningen må videreføres og forbedres. Verdien av ordningen for fornybarnæringen estimeres i rapporten til å kunne bli så høy som to milliarder kroner i 2018. Dette er inntekter som også kommer samfunnet til gode, påpeker Solberg.

Behov for dokumentasjon

EU har nylig styrket opprinnelsesgarantiordningen gjennom sitt fornybardirektiv og etablert ordningen som den fremste standarden for dokumentasjon av fornybar energi i Europa.

En del av endringsforslagene i rapporten, som blant annet at Norge melder seg ut av den europeiske koordinatoren AIB, vil i bunn og grunn fjerne verdien av ordningen i Norge. En konsekvens av dette er at fornybarnæringen vil miste store inntekter. I tillegg kan tiltaket gjøre Norge mindre attraktivt for utenlandske kunder som ønsker å inngå langsiktige kraftavtaler med norske kraftverk, når flere og flere er avhengig av å dokumentere bruk av fornybar energi.

– Ordningen gir forbrukerne kundemakt til å støtte og dokumentere fornybar energi, og det gir norske offentlig eide kraftprodusenter økt konkurransekraft som bidrar inn i det norske samfunnet, avslutter Solberg.

Energi Norge planlegger å utarbeide en høringsuttalelse sammen med et bredt utvalg av våre medlemmer i utvalg og referansegrupper den nærmeste tiden. 

  1. Rapport: Opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm

    Les Oslo Economics’ utredning av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjon for strøm, som er laget på oppdrag for Olje- og energidepartementet (september 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: