Kraftmarkedet står foran store regelendringer

Publisert

Juridisk seminar i Vitenskapsakademiet på universitetet i Oslo

Over 60 representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning diskuterte statsstøtte, regulering og regulators rolle i Vitenskapsakademiet ved universitetet i Oslo onsdag. Foto: Sigrid Hjørnegård.

I forbindelse med innføringen av energiunionen i EU, vil det gjøres omfattende endringer i reguleringen av energimarkedene. Dette var tema da Energi Norge og Universitet i Oslo arrangerte sitt årlige juridiske seminar i Oslo onsdag.

Over 60 representanter fra norsk næringsliv, forvaltning og forskning var samlet til seminaret i Vitenskapsakademiet. Statsstøtte, regulering av nettilknytning og markeder, samt regulators rolle stod sentralt.

Professor Henrik Bjørnebye ved universitetet i Oslo og næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge. Foto: Anders Sivertsgård.

– Det er utfordrende å holde tritt med utviklingen av regelverket. Et velfungerende integrert energimarked under EUs energiunion er krevende når medlemslandene fortsatt har så stor grad av nasjonal innflytelse. Samtidig er det europeiske regelverksomfanget svært stort og komplekst. Dette var et gjennomgangstema på seminaret, sier næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge.

Viktig for Norge

EU-kommisjonen har foreslått en rekke endringer i regelverket for energimarkedet gjennom den såkalte "Vinterpakken", og mange av dem vil ha stor betydning for Norge.

– Omleggingen av reglene for statsstøtte til fornybar energi vil kunne bety mye for Norge. Norsk vannkraft vil nemlig være verdifull som balansekraft i Nordsjøregionen hvis de politiske rammevilkårene legger til rette for det, sier Kroepelien.

Det var en variert talerstol på Vitenskapsakademiet onsdag. Professor Henrik Bjørnebye fra universitetet i Oslo innledet først om "Vinterpakken", med henblikk på EØS-avtalen. Deretter gikk Dijana Dmitruk, juridisk rådgiver i Energistyrelsen i Danmark, inn på samarbeidsavtalen mellom Danmark og Tyskland som legger til rette for delvis åpning av nasjonale støtteordninger for solenergi.

Videre redegjorde ESAs Christian Jordal i Brussel for praktiseringen av konkurranse- og statsstøtteregelverket på energiområdet, mens regulering av nettilknyting, marked og drift var tema for Astrid Skjønborg Brunt, juridisk fagdirektør i Statnett. Avslutningsvis innledet Kari Løchen fra elmarkedstilsynet i NVE om regulators tilrettelegging for markedsaktørene.

Energi Norge var vertskap for fagseminaret i samarbeid med juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO) og UiO Energi.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: