Oppfordrer til tilpasning til krafthandelsregelverk

Publisert

Hafslund sin driftssentral

Foto: Hafslund.

Finansmarkedsregelverket EMIR trer i kraft 1. juli og Finanstilsynet forventer at kraftnæringen umiddelbart setter i gang med implementering av forpliktelsene som følger av dette, til tross for at detaljreguleringen er ikke offisielt vedtatt ennå.

Rapporteringsforpliktelsene for finansielle instrumenter gjelder fra 1. januar 2018.

Hva betyr dette for kraftnæringen?

Kraftselskapene må sette i gang med interne prosesser for å følge EMIR-forpliktelsene. Energi Norge er i ferd med å utarbeide en detaljert veileder som støtte og svar på spørsmål. Veilederen blir distribuert så snart den er ferdig.

Les hva Finanstilsynet skriver

1. Finn ut hvilken "motpartstatus" (counterparty status) ditt selskap har. Dette er avgjørende for å finne ut hvilke forpliktelser man har. 

Et selskap kan ha tre muligheter:

  • Ikke-finansiell motpart
  • Ikke-finansiell motpart over clearing-terskel
  • Finansiell motpart

Merk! Med mindre et kraftselskap har lisens som verdipapirhandelsforetak, tilhører det kategorien "ikke-finansiell motpart".

Når det gjelder om selskapet er over eller under clearing-terskelen, ligger terskelverdien for handel med kraftderivater på tre milliarder euro. Dette innebærer at alle norske kraftselskaper er under terskelverdien. Likevel må alle selskaper vise at de har gjort denne beregningen dersom Finanstilsynet etterspør dette.

Beregningen gjøres på følgende måte (oppskrift på engelsk):

You calculate the value of the overall outstanding positions of your group in OTC Derivatives (Volume multiplied by Contract Price) and subtract the value of risk reducing positions in OTC derivatives (Volume multiplied by Contract Price). Compare the resulting number to the respective clearing threshold.

2. Innfør risikoreduserende tiltak for finansielle instrumenter handlet utenfor børsen.

Kort sagt betyr dette at selskapet og motparten må inngå en avtale før de inngår en handel som inneholder

1) rutiner for handelsbekreftelse med ulike tidsfrister (timely confirmation)
2) "portfolio reconcilation" der prosessen kan kjøres en gang i året med mindre man har mer en 100 åpne kontrakter med en motpart og
3) "dispute resolution"

Dette gjelder også for åpne posisjoner per 1. juli.

Standardavtalene fra EFET og ISDA kan benyttes (se linker nedenfor), og NAET jobber med oppdatering av sine standardavtaler. 

ISDA PR-DR Protocol

3. Skaff et "Legal Entitiy Identifier"-nummer (LEI)

Et LEI-nummer er et internasjonalt identifikasjonsnummer som kan sammenlignes med den norske organisasjonsnumre. Det må brukes under rapportering av EMIR for å identifisere selskapet. Siden det tar litt tid å få et slikt nummer, bør man søke om dette nå.

Se linker nedenfor.

Homepage of the global LEI Foundation
List of the global LEI Foundation regarding LEI issuing organizations
Link to the LEI provider, which offers services in Norwegian
Link to the biggest LEI provider in Europe

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: