Smarte strømtjenester

Mobiltelefon som viser grafer

Mange strømleverandører og nettselskap gir deg tilgang til digitale tjenester hvor du kan følge med på strømforbruket ditt time for time.

Digitale og smarte strømtjenester lar deg følge med på og styre strømforbruket ditt, og kan gjøre at du sparer penger.

AMS-målere gir deg muligheter for å bruke strøm på en smartere måte
  • Bedre oversikt over strømforbruket ditt via Min side eller apper.
  • En mer korrekt strømregning. Måleren gir informasjon om hva du faktisk bruker, time for time.
  • Gir mulighet for styringssystemer og tilleggstjenester for å få et smartere strømforbruk.
  • Strømbrudd varsles automatisk til nettselskapet og kan rettes raskere.
  • Nettselskapene får bedre oversikt over strømforbruket, og kan investere mer målrettet i strømnettet. Dette gir lavere nettleie på sikt.
Smarte løsninger kan gi lavere strømutgifter

Regningene du får for strøm og nettleie avhenger begge av strømforbruket ditt, hvor mye du bruker og når på døgnet du bruker strøm. Etter innføringen av smarte strømmålere (AMS) kan du skaffe deg duppeditter som kan gi deg lavere strømutgifter.

Ved å kontakte nettselskapet/logge deg inn på Min side hos nettselskapet kan du også åpne HAN-porten (Home Area Network) på din AMS-måler.

Mange leverandører tilbyr utstyr som kan kobles på HAN-porten for å gi deg et smartere strømforbruk. Ta kontakt med din strømleverandør for å få vite mer.

Spar strøm med automatisk energistyring

Automatisk energistyring lar deg utsette lading av elbilen eller skru av varmekablene i noen timer, dersom strømprisen går over et visst nivå. Smarte digitale løsninger kan gi lavere forbruk eller tidsstyre forbruket, slik at du sparer penger.

Bli din egen strømprodusent

Solceller på taket kan være et supplement til å bruke strøm fra strømnettet. Solcellene kan kobles til strømnettet slik at du kan selge strøm når du produserer mer enn du bruker selv.

Smart lading gir billigere strøm

En smart ladeboks henter inn prisen for strøm i forkant, slik at den selv vet når den skal lade elbilen din. Slik blir det både billigere og enklere for deg.

Ta kontroll over strømforbruket ditt

Mange strømleverandører og nettselskap gir deg tilgang til digitale tjenester hvor du kan følge med på strømforbruket ditt time for time. Mange strømleverandører tilbyr andre typer tjenester sammen med strømavtalen. Ta kontakt med din strømleverandør.