Juridiske betingelser

Rettighets- og ansvarserklæring

Innhold og utforming av energinorge.no er beskyttet av åndsverkloven. Bruk utover det åndsverkloven tillater, krever forutgående skriftlig samtykke fra Energi Norge.

Energi Norge etterstreber at innholdet på energinorge.no er korrekt og oppdatert, men påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap eller problemer eventuelle feil måtte forårsake.

Energi Norge tar ikke ansvar for innhold på andres hjemmesider, som det enten er lenket til eller vist til på energinorge.no, eller som lenker eller henviser til energinorge.no.

For spørsmål om bruk av innhold fra Energi Norges nettsiser, vennligst kontakt post@energinorge.no

Energi Norges personvernerklæring