Vårsola fører til lavere strømregninger over hele Norge

Publisert

Husholdninger over hele Norge vil få lavere strømregninger for april enn de fikk for mars fordi varmere vårvær har ført til at både strømforbruket og strømprisene har falt, viser Fornybar Norges strømprisindeks. 

– I disse dager vil husholdninger over hele Norge med et gjennomsnittlig forbruk av strøm få strømregninger som er opptil 17 prosent lavere enn den de fikk for mars. Nedgangen skyldes at sommeren har kommet nærmere, og dermed har både strømforbruket og strømprisene har falt, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge. 

– Strømprisene faller vanligvis utover våren i takt med at strømforbruket til oppvarming faller, og det har skjedd også nå, sier han.

I alle de fem norske prisområdene for strøm vil husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk få en strømregning for april som er på mellom ca. 1700-1900 kr. Det er en nedgang fra rundt 2000-2200 kr for mars.

Strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning falt fra mars til april med mellom 11 og 19 prosent i alle disse fem prisområdene, viser tall fra Elhub.

Fakta om strømprisindeksen 

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt.

Kaldt i nord, snittemperaturer i sør

Selv om sommeren kom litt nærmere da vi gikk fra mars til april, var det likevel fortsatt ganske kjølig forrige måned. For landet som helhet var gjennomsnittstemperaturen 0,6 grader under normalen. Det var unormalt kaldt aprilvær i Nord-Norge som dro ned gjennomsnittstemperaturen. I Sør-Norge var derimot temperaturene rundt normalen, ifølge Meteorologisk institutt.  

Over hele landet falt strømprisene forrige måned. I snitt kostet strømmen i de tre sørnorske prisområdene 60-64 øre/kWh i april, en nedgang fra 68-69 øre/kWh i mars.  

I Midt-Norge var den gjennomsnittlige spotprisen 58 øre/kWh i april, en nedgang fra 61 øre/kWh i mars. I Nord-Norge var snittprisen 49 øre/kWh, ned fra 55 øre/kWh i mars, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool.

Sør-norske strømpriser ned over 40 prosent fra i fjor

Strømprisene i april var i store deler av landet også betydelig lavere enn på samme tid i fjor. I Sør-Norge var spotprisene forrige måned over 40 prosent lavere enn i april 2023, og de laveste for en aprilmåned siden 2021.

I Midt-Norge har strømprisene også falt, og her var årets aprilpriser 17 prosent lavere enn i samme måned i fjor.

– Til tross for at strømprisene har falt i Sør- og Midt-Norge, vil likevel de fleste husholdninger her få litt høyere strømregninger for april i år enn de fikk for april i fjor. Det skyldes at været var kaldere i april i år, og at folk derfor brukte mer strøm til oppvarming, sier Standal.

I Nord-Norge derimot, var årets aprilpris 23 prosent høyere enn fjorårets aprilpris. Husholdninger her bør derfor forberede seg på økte strømregninger sammenliknet med for april i fjor.

– Det har vært lite nedbør i Nord-Norge i vinter, samtidig som det har vært kaldt og strømforbruket høyt. Det har ført til at det er usedvanlig lite vann i magasinene til vannkraftverkene der, og det er derfor strømprisene i Nord-Norge i april var høyere enn på samme tid i fjor, sier Standal.

– Nord-Norge var likevel det prisområdet i Norden med lavest strømpris i april, og prisen her var også lavere enn i landene på kontinentet som vi utveksler strøm med, legger han til.

Ved utgangen av april var fyllingsgraden i nord-norske vannmagasiner på 21,5 prosent – det laveste nivået siden målingene begynte i 1995, viser tall fra NVE.

Mye mindre strømstøtte

Fordi strømprisene i Sør-Norge har falt kraftig det siste året, blir det nå utbetalt mye mindre strømstøtte. Strømstøtte utbetales kun når strømprisen overstiger 73 øre/kWh. Det skjedde ikke så ofte forrige måned at strømprisene ble så høye.

Mens strømstøtten i april i fjor i snitt utgjorde et fratrekk på strømregningen på rundt 525 kr for husholdninger i Sør-Norge, fikk disse forrige måned en gjennomsnittlig strømstøtte på under 60 kr.

I april i fjor fikk husholdninger i Nord- og Midt-Norge ingen strømstøtte. Forrige måned fikk gjennomsnittshusholdninger i Midt-Norge ca. 60 kr i strømstøtte, mens i Nord-Norge fikk de rundt 40 kr.

NO1 – Sørøst-Norge 

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for april som ligger på rundt 1720 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 17 prosent fra mars, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2070 kr. Nedgangen i strømregningen skyldes at været var varmere i april enn i mars, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt.    

Strømregningen for april er likevel litt høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 1630 kr. 

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i april ca. 1200 kWh med strøm. Det var 19 prosent mindre enn måneden før, men 6 prosent mer enn i april 2023, viser tall fra Elhub. 

værstasjonen på Blindern i hovedstaden var temperaturen i snitt 5,8 grader i april, hvilket er litt kaldere enn det som er normalt for årstiden. Nedbørsmengdene var omtrent som normalt.      

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i april på 60 øre/kWh. Det var en nedgang fra 68 øre/kWh i mars, og fra 111 øre/kWh i april i fjor.   

NO2 – Sørvest-Norge 

 

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for april som ligger på rundt 1830 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 16 prosent fra mars, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2180 kr. Nedgangen i strømregningen skyldes at været var varmere i april enn i mars, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt.    

Strømregningen for april er likevel litt høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 1780 kr. 

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i april ca. 1230 kWh med strøm. Det var 17 prosent mindre enn måneden før, men 8 prosent mer enn i april 2023, viser tall fra Elhub. 

Ved Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand var det ganske vått i april, med over 30 prosent mer nedbør enn normalt for årstiden. Gjennomsnittstemperaturen var 5,9 grader og i tråd med normalen.  

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i april på 60 øre/kWh. Det var en nedgang fra 68 øre/kWh i mars, og fra 111 øre/kWh i april i fjor.   

NO3 – Midt-Norge 

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for april som ligger på rundt 1880 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 7 prosent fra mars, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2030 kr. Nedgangen i strømregningen skyldes at været var varmere i april enn i mars, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt.    

Strømregningen for april er også litt lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO3 fikk en strømregning på rundt 1940 kr.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i april ca. 1290 kWh med strøm. Det var 11 prosent mindre enn måneden før, men likevel 6 prosent mer enn i april 2023, viser tall fra Elhub. 

Ved Lade målestasjon i Trondheim ble det målt vått og litt kjølig vær i april. Det falt nesten 40 prosent mer nedbør enn normalt for årstiden, mens snittemperaturen lå på 5,1 grader, hvilket er litt kaldere enn normalt.  

I NO3 endte den gjennomsnittlige spotprisen i april på 58 øre/kWh. Det var en nedgang fra 61 øre/kWh i mars, og fra 70 øre/kWh i april i fjor.  

NO4 – Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for april som ligger på rundt 1850 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 10 prosent fra mars, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2050 kr. Nedgangen i strømregningen skyldes at været var varmere i april enn i mars, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt.       

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for april som er nesten 320 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på rundt 1540 kr.

Aprilregningen er betydelig høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 1530 kr.

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i april ca. 1820 kWh med strøm. Det var 11 prosent mindre enn måneden før, men 8 prosent mer enn i april 2023, viser tall fra Elhub. 

I Bodø var det kjølig vær i april, og det falt litt mindre nedbør enn det som er normalt for årstiden. Gjennomsnittstemperaturen lå på 2,7 grader, hvilket er nesten én grad kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.  

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i april på 49 øre/kWh. Det var en nedgang fra 55 øre/kWh i mars, men likevel betydelig høyere enn i april i fjor, da snittprisen var 40 øre/kWh.

NO5 – Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for april som ligger på rundt 1880 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 12 prosent fra mars, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2120 kr. Nedgangen i strømregningen skyldes at været var varmere i april enn i mars, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt.

Strømregningen for april er likevel høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 1740 kr.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i april ca. 1200 kWh med strøm. Det var 14 prosent mindre enn måneden før, men 10 prosent mer enn i april 2023, viser tall fra Elhub.

I Bergen var det usedvanlig tørt vær i april, med nesten 30 prosent mindre nedbør enn det som er normalt for årstiden. Gjennomsnittstemperaturen lå på 7,3 grader og i tråd med normalen, ifølge Meteorologisk institutt.

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i april på 64 øre/kWh. Det var en nedgang fra 69 øre/kWh i mars, og fra 113 øre/kWh i april i fjor.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: