Stort kompetansebehov i fornybarnæringen

Publisert

Studenter ved Norsk Vannkraftsenter på NTNU i Trondheim Daglig leder Hege Brende ved Norsk Vannkraftsenter ved NTNU i Trondheim.

NHOs ferske kompetansebarometer viser at fornybarnæringen har et stort udekket kompetansebehov, spesielt for ingeniører og tekniske fag.

- Barometeret viser at to tredjedeler av bransjen vår mangler kompetanse på viktige områder, noe både vi i bransjen og politikerne må ta på alvor, sier Brynhild Totland, kompetanserådgiver i Fornybar Norge.

Og Kompetansebehovet er ikke unikt for fornybarnæringen. Barometeret til NHO viser at 6 av 10 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov.

– Når så mange bedrifter over tid svarer at de har et høyt udekket kompetansebehov, er det en utfordring for flere enn bedriftene. Når de ikke får den kompetansen de trenger, kan de ikke gjøre jobben som trengs for blant annet det grønne skiftet, sier NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid.

Tallene fra kompetansebarometeret viser for fornybarnæringen:  

  • 68% av bedriftene har et udekket kompetansebehov
  • 78% av virksomhetene har et udekket kompetansebehov innen ingeniør og tekniske fag
  • 39% av virksomhetene har et udekket kompetansebehov innen IKT
  • 70% av alle bedriftene i NHO mangler KI-kunnskap
  • Trenger felles realfagsstrategi

Se hele kompetansebarometeret fra NHO her

Trenger en felles realfagsstrategi

Totland sier at det må satses på en felles realfagsstrategi for å vise de unge muligheter innenfor fornybar energi.

– Kompetansepolitikk må opp på den politiske agendaen og energipolitikken må kobles tettere til kompetansepolitikken, forklarer hun. I tillegg har næringen følgende mål:

  • Opprette teknologifag i skolen
  • Næringen må sammen starte å fortelle de unge om mulighetene de har innen tekniske fag.
  • Opprette flere studieplasser inne energi, elkraft og IKT-fag

– Når det de kommende årene skal det bygges store mengder fornybar energi og mye mer nett er det helt essensielt at næringen har riktig kompetanse for å få gjennomført de krevende oppgavene vi står foran, sier Totland.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Brynhild Totland. Foto
Profilbilde av