Stein-Gunnar Bondevik blir ny markedsdirektør i Fornybar Norge

Publisert

Profilbilde av Stein-Gunnar Bondevik

Foto: Ronald Johansen

Stein-Gunnar Bondevik er ansatt i en nyopprettet stilling som markedsdirektør i Fornybar Norge. Han får blant annet ansvar for rekruttering og oppfølging av medlemmer. 

Bondevik arbeider for tiden med et bokprosjekt, men har vært tilknyttet foreningen siden august 2023 i en prosjektstilling som har utredet og laget planer for Fornybar Norges arbeid med rekruttering og oppfølging av medlemmer. Dette blir også hans hovedoppgaver i den nye stillingen. Han får i tillegg spesialansvar for urfolksspørsmål og eksport av fornybar teknologi.

Bondevik har omfattende ledererfaring og har vært i fornybarnæringen i flere år, blant annet som samfunnskontakt i Troms Kraft. Tidligere har han vært norsk handelsråd i Sør-Amerika og sjef for Innovasjon Norge i Troms og på Svalbard. Han har virket i mange år som kommunikasjonsdirektør, blant annet i Helsedirektoratet, Nofima og Hæren. Bondevik har en mastergrad i lingvistikk og videreutdanning i ledelse.

– Det kjennes godt å være tilbake i fornybarnæringen. Det fins ingen bransjer det knyttes større forventninger til akkurat nå, og det liker jeg. Det er mye innovasjon og utvikling som er spennende å følge, og forhåpentligvis får vi flere og flere medlemmer som sikter internasjonalt. Samtidig er en av våre største oppgaver akkurat nå å få det norske samfunnets aksept for det kraftløftet vi står overfor. Da må vi snakke godt sammen innad i næringen slik at vi står rustet til å møte omverdens krav og forventninger, sier Bondevik.

Fornybar Norge har som mål å representere fornybarnæringen i bred forstand. De tradisjonelle kraftaktørene utgjør fortsatt ryggraden i foreningen, men målet er å inkludere alle hele verdikjeden som befatter seg med fornybar energi.

– Vi er i en spennende vekstperiode, der det ikke bare er vi som inviterer bedriftene med på fornybarlaget, men også et næringsliv som i økende grad kommer til oss fordi de vil delta i det grønne skiftet. Derfor er jeg glad for at vi har fått en så erfaren leder som Stein-Gunnar i vårt team, med internasjonal erfaring og bakgrunn fra mange ulike sektorer i Norge. Men fremfor alt er han veldig flink med folk, og skaper god stemning rundt seg. Jeg tror derfor medlemmene våre, både eksisterende og nye, er i de beste hender, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.  

Bondevik tiltrer 1. august 2024.