Steffen Syvertsen valgt til styreleder i Fornybar Norge

Publisert

Bilder fra generalforsamlingen 7. mai 2024.

Foto: Fornybar Norge

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi er blitt valgt til ny styreleder i Fornybar Norge under generalforsamlingen 7 mai. Han tar over stafettpinnen etter Hafslunds konsernsjef Finn Bjørn Ruyter, som har ledet styret de siste fire årene. 

Syvertsen har jobbet 16 år i selskapet som i dag heter Å Energi, og har hatt flere lederroller før han ble konsernsjef. Å Energi er resultatet av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi, og Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til forbruker.   

Valget av ny styreleder fant sted under Fornybar Norges generalforsamling. Syvertsen takker for tilliten og gleder seg til å ta fatt på de nye oppgavene.

– Norge trenger mer fornybar energi og mer nett dersom vi skal klare å nå våre ambisjoner og klimaforpliktelser. De nye næringene vi skal leve av i fremtiden må gå på ren energi, sier Syvertsen.

– Fornybar Norge representerer bedriftene som skal legge grunnmuren for en fornybar fremtid.  Under Åslaug Hagas ledelse har bransjen fått en tydelig og kompetent stemme som deltar aktivt i debatten om hva som trengs for at Norge skal lykkes med det grønne skiftet, sier han.

– Jeg ser frem til å arbeide sammen med Åslaug og det nye styret om å videreutvikle og styrke Fornybar Norge fremover, sier Syvertsen, og benytter samtidig anledningen til å takke avtroppende styreleder, Finn Bjørn Ruyter, for innsatsen. 

En tydelig stemme i energidebatten

Leder av valgkomiteen, konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse, er svært fornøyd med valget av Syvertsen som ny styreleder i Fornybar Norge.

– Steffen Syvertsen har lang og bred erfaring fra fornybarnæringen og har markert seg som en tydelig stemme i energidebatten. Vi er veldig glade for at han har takket ja til å bli styreleder i Fornybar Norge. Organisasjonen spiller en svært viktig rolle for å legge til rette for en helt nødvendig energiomstilling, på lag med mennesker og natur, sier Nygaard.

Syvertsen erkjenner at han blir styreleder for en organisasjon som representerer en næring med omdømmeutfordringer. Han mener næringen må ta sin del av ansvaret for at det er blitt slik.

– Fornybarnæringen og industrien lever i et skjebnefellesskap som er viktig for sikkerhet, konkurransekraft, arbeidsplasser og klima. Industrien kan ikke vokse uten å fjerne utslipp, og de kan ikke fjerne utslipp uten mer fornybar kraft, sier han.

– Denne sammenhengen mellom kraft, industri, arbeidsplasser og klima må fornybarnæringen, industrien, politikere og folk flest forstå. Det er vårt ansvar å få frem denne sammenhengen, legger Syvertsen til. 

Andre endringer i Fornybar Norges styre

Under generalforsamlingen fikk styret i Fornybar Norge også fire andre nye medlemmer:  

  • Anne Nysæther, administrerende direktør i Elvia 
  • Siri Espedal Kindem, leder for fornybar energi i Equinor 
  • Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft 
  • Arnstein Flaskerud, konserndirektør i Elmera Group 

Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi ble gjenvalgt som nestleder i styret. Det samme gjelder styremedlem Olav Rommetveit fra Zephyr og varamedlem Gunlaug Egeland fra Varanger Kraftentreprenør.

Styremedlemmene Bjørg Brestad fra Valdres Energi, Tove Hartnes Fosså fra Fusa Kraftlag, Birgitte Ringstad Vartdal fra Statkraft og varamedlem Ida Texmo Prytz fra Nordkraft var ikke på valg. Styreleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem trer ut etter endt periode.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Aslak Øverås
Profilbilde Sezer Subasi. Foto