Steffen Syvertsen innstilt som ny styreleder

Publisert

Foto: Å energi.

Konsernsjef Steffen Syvertsen i Å Energi er innstilt som ny styreleder i Fornybar Norge. I tillegg kommer fire nye medlemmer inn i styret.

Valgkomiteen har innstilt Steffen Syvertsen som ny styreleder i Fornybar Norge etter konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund, som har ledet styret gjennom to perioder siden 2020.

Syvertsen er konsernsjef i Å Energi, resultatet av fusjonen mellom Glitre Energi og Agder Energi, og Norges største kraftkonsern med virksomhet i hele verdikjeden fra produksjon til forbruker. Syvertsen har jobbet 16 år i Agder/Å Energi og har hatt flere lederroller før han ble konsernsjef.

Leder av valgkomiteen, konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse, er svært fornøyd med kandidaten.

– Steffen Syvertsen har lang og bred erfaring fra fornybarnæringen og har markert seg som en tydelig stemme i energidebatten. Vi er svært fornøyde med at han har takket ja til å stille som styrelederkandidat for Fornybar Norge. Organisasjonen spiller en svært viktig rolle for å legge til rette for en helt nødvendig energiomstilling, på lag med mennesker og natur, sier Nygaard.

I tillegg til Syvertsen er følgende nye styremedlemmer innstilt:

  • Anne Nysæther, administrerende direktør i Elvia 
  • Siri Espedal Kindem, leder for fornybar energi i Equinor 
  • Semming Semmingsen, konsernsjef i Troms Kraft 
  • Arnstein Flaskerud, konserndirektør i Elmera Group

Konsernsjef Ståle Gjersvold i TrønderEnergi tar gjenvalg som nestleder i styret. Det samme gjelder styremedlem Olav Rommetveit fra Zephyr og varamedlem Gunlaug Egeland fra Varanger Kraftentreprenør.

Styremedlemmene Bjørg Brestad fra Valdres Energi, Tove Hartnes Fosså fra Fusa Kraftlag, Birgitte Ringstad Vartdal fra Statkraft og varamedlem Ida Texmo Prytz fra Nordkraft er ikke på valg. Styreleder, fire styremedlemmer og ett varamedlem trer ut etter endt periode.

Her kan du se en oversikt over dagens styre

Nytt styre skal velges på Fornybar Norges generalforsamling i Oslo 7. mai.