Sprengkulde førte til høyere strømregninger i Sør-Norge i januar

Publisert

Husholdninger over hele Sør-Norge vil få høyere strømregninger for januar enn de fikk for desember fordi sprengkulden førte til en oppgang i strømforbruket, viser Fornybar Norges strømprisindeks.

I Nord-Norge og Midt-Norge vil folk derimot få litt lavere regninger, hovedsakelig grunnet lavere strømpriser.

– I disse dager vil husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig forbruk av strøm få strømregninger for januar som er opptil 9 prosent høyere enn den de fikk for desember. Økningen skyldes sprengkulden i første halvdel av januar, som gjorde at folk brukte mer strøm til oppvarming, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

– Over hele landet var strømprisene faktisk lavere i januar enn i desember, hovedsakelig grunnet høyere vindkraftproduksjon. Det var Nord-Norge og Midt-Norge som fikk den største prisnedgangen, og i disse landsdelene førte de svakere strømprisene til lavere strømregninger, sier Standal.

Strømregningen for januar til husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig strømforbruk vil bli på ca. 2800-3000 kr. I Midt-Norge derimot vil regningen bli på rundt 2500 kr og i Nord-Norge på 2200 kr.

Dette er strømprisindeksen 

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt.

Sprengkald start, mild avslutning på januar

Januar fikk en svært kald start, særlig i Sør-Norge. I Oslo ble det på årets sjette dag satt ny kulderekord, på -31 grader. Det var mildere vær i andre halvdelen av januar, men likevel endte gjennomsnittstemperaturen for Norge for hele måneden på 2,2 grader under normalen.  

Januar ble dermed den fjerde måneden på rad med unormalt lave gjennomsnittstemperaturer i Norge, og vi må faktisk helt tilbake til 2002 for å finne en like lang, sammenhengende kuldeperiode, ifølge Meteorologisk institutt.

For Norge som helhet var nedbørsnivåene på normalnivå i januar, men det var store forskjeller mellom de ulike landsdelene.  

I de sørligste delene av landet falt det 100-150 prosent mer nedbør enn normalt. Mye av nedbøren kom i form av snø, og ved utgangen av januar var det mer enn tre ganger så mye snø som normalt på Sørlandet og i de sørlige delene av Østlandet.

I fire av de fem norske prisområdene for strøm steg strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning fra desember til januar med 2-10 prosent, viser tall fra Elhub.

Det var NO2 – Sørvest-Norge som hadde den største forbruksøkningen. I NO3 – Midt-Norge derimot, falt strømforbruket i januar med 5 prosent sammenliknet med måneden før.

Lavere strømpriser

I januar kostet strømmen i de tre sørnorske prisområdene mellom 86-92 øre/kWh, mens i Midt-Norge var spotprisen 64 øre/kWh og i Nord-Norge 45 øre/kWh, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool. I alle disse prisområdene var strømprisene i januar lavere enn i desember.

I de tre sørnorske prisområdene var det også de laveste januarprisene på tre år, og sammenliknet med samme måned i fjor falt januarprisen med rundt 30 prosent

De sørnorske strømprisene er likevel fortsatt betydelig høyere enn de nivåene vi var vant til før Russlands struping av gasseksport til Europa høsten 2021 og den russiske invasjonen av Ukraina i februar året etter, som resulterte i at det ble energikrise i Europa.

I Midt-Norge og Nord-Norge var strømprisene i januar henholdsvis 9 prosent og 2 prosent lavere enn i januar i fjor.

Til tross for lavere strømpriser over hele landet, vil strømregningene som norske husholdninger må betale for strømmen de brukte i januar i år være høyere enn regningene de fikk for januar i fjor. Årsaken er at det var kaldere i januar i år, og det førte til et høyere strømforbruk.

I alle de fem norske prisområdene var strømforbruket i januar mellom 11-25 prosent høyere enn i samme måned i fjor, viser tall fra Elhub.

NO1 – Sørøst-Norge

 

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for januar som ligger på rundt 3030 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en økning på 6 prosent fra desember, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2850 kr.

Strømregningen for januar er også høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 2240 kr.

Økningen i strømregningen både fra desember til januar, og fra januar i fjor til januar i år skyldes at det var svært kaldt vær i januar, og det gjorde at strømforbruket steg.

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i januar ca. 2090 kWh med strøm. Det var 7 prosent mer enn måneden før, og 25 prosent mer enn i januar 2023, viser tall fra Elhub.

værstasjonen på Blindern i hovedstaden ble det målt minusgrader hver dag de tre første ukene i januar, og den kaldeste dagen, 6. januar, var det hele -23 grader der. Mot slutten av måneden var det mildvær. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -5,6 grader, mer enn tre grader kaldere enn normalt. 

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i januar på 92 øre/kWh. Det var en svak nedgang fra desember, da gjennomsnittsprisen var 94 øre/kWh.

NO2 – Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for januar som ligger på rundt 3000 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en oppgang på 9 prosent fra desember, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2760 kr.

Strømregningen for januar er også høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 2280 kr.

Økningen i strømregningen både fra desember til januar og fra januar i fjor til januar i år skyldes at det var svært kaldt vær forrige måned, og det gjorde at strømforbruket steg.

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i januar ca. 2000 kWh med strøm. Det var 10 prosent mer enn måneden før, og 24 prosent mer enn i januar 2023, viser tall fra Elhub.

Ved Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand var det svært kaldt de første tre ukene av januar, med temperaturer helt ned mot -21 grader. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -3,7 grader, nesten fire grader kaldere enn normalt.

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i januar på 86 øre/kWh, en nedgang fra 91 øre/kWh i desember.

NO3 – Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for januar som ligger på rundt 2510 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 7 prosent fra desember, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2690 kr. Nedgangen i strømregningen fra desember til januar skyldes at både strømprisen og strømforbruket har falt. 

Strømregningen for januar er derimot litt høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdningen i NO3 fikk en strømregning på rundt 2460 kr.  

Det var svært varierende vær i Midt-Norge i januar. Ved Lade målestasjon i Trondheim ble det målt minusgrader den første og den tredje uken i januar, og mildvær resten av tiden. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -1,1 grader, hvilket er omtrent som normalt. 

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i januar ca. 1910 kWh med strøm. Det var 5 prosent mindre enn måneden før, og 13 prosent mer enn i januar 2023, viser tall fra Elhub. 

I NO3 endte den gjennomsnittlige spotprisen i januar på 64 øre/kWh, en nedgang fra 79 øre/kWh i desember.  

NO4 – Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for januar som ligger på rundt 2170 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 9 prosent fra desember, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2380 kr. Nedgangen skyldes at strømprisene falt, og at prisfallet kompenserte for en svak oppgang i strømforbruket.

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for januar som er 235 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på 1938 kr.

Sammenliknet med januar i fjor har derimot strømregningen for januar i år blitt noe høyere. I januar i fjor fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO4 en strømregning på rundt 1930 kr.

Ved Tromsø lufthavn lå temperaturen i snitt på -4 grader i januar, rundt 1 grad kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i januar ca. 2470 kWh med strøm. Det var 2 prosent mer enn måneden før, og 11 prosent mer enn i januar 2023, viser tall fra Elhub.

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i januar på 45 øre/kWh, en nedgang fra 69 øre/kWh i desember.

NO5 – Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for januar som ligger på rundt 2820 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en økning på litt over 1 prosent fra desember, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2780 kr.

Strømregningen for januar er også høyere enn for samme måned i fjor. Da fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO5 en strømregning på rundt 2360 kr.

Økningen i strømregningen både fra desember til januar, og fra januar i fjor til januar i år skyldes at det var kaldt vær i januar, og det gjorde at strømforbruket steg.

I Bergen var det i snitt 1 grad i januar, nesten 2 grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i januar ca. 1820 kWh med strøm. Det var 5 prosent mer enn måneden før, og 16 prosent mer enn i januar 2023, viser tall fra Elhub.

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i januar på 90 øre/kWh, en nedgang fra 94 øre/kWh i desember.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: