Positivt at regjeringen anerkjenner vannkraftens flomdempende rolle

Publisert

Flom ved Nomeland kraftstasjon.

Nomeland fotografert under flommen på Sørlandet 03.20.2017. Foto: Jon Anders Skau/Agder Energi

Det er bra at regjeringen anerkjenner hvor viktig vannkraften er for å begrense flom, og at de vil legge enda større vekt på vannkraftens flomdempende rolle i behandlingen av fremtidige konsesjonssøknader om ny vannkraft, mener Fornybar Norge.

Regjeringen har i dag lagt frem en ny stortingsmelding om flom og skred. I denne kommer det frem at regjeringen i tiden fremover vil legge enda større vekt på vannkraftens viktige rolle når det gjelder å begrense flom.

Det er positive nyheter, mener Katrin Lervik, bransjedirektør vannkraft i Fornybar Norge.

– Vi har ikke rukket å sette oss ordentlig inn i meldingen ennå, men førsteinntrykket vårt av innholdet i den er positivt sett fra vannkraftens ståsted. Det er bra at flomfare skal tillegges større vekt både i behandling av fremtidige konsesjonssøknader, og ved revisjon av eksisterende konsesjonsvilkår, sier Lervik.

–  Vannkraftverk – og særlig reguleringsmagasinene – spiller en viktig rolle når det gjelder å dempe flom. Vannkraftens bidrag til å redusere skader fra flom ved å holde vannet tilbake i magasinene sparer samfunnet for hundrevis av millioner kroner hvert år, sier hun.

– Det er bra at regjeringen anerkjenner hvor viktig vannkraften er for å redusere flomskader, og at de vil legge enda større vekt på vannkraftens flomdempende rolle i behandlingen av fremtidige konsesjonssøknader om ny vannkraft. Vi er spesielt fornøyde med at regjeringen vil være restriktiv med å innføre magasinrestriksjoner i vilkårsrevisjoner, der slike restriksjoner svekker evnen til flomdemping, sier Lervik.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Seksjonsleder med ansvar for rammevilkår for vannkraft

Lyst og varmt portrettbilde av Katrin Lervik tatt utendørs.
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen