Nye tiltak fra regjeringen for bedre nettutnyttelse er kjærkomment

Publisert

Modenhetskriterier er nødvendig for å sikre nødvendig energiomstilling og næringsutvikling. Fornybar Norge er positive til regjeringens initativ.

Energidepartementet sender nå et forslag på høring om å innføre krav til modenhet når det ønskes tilknytning til strømnettet.

– Klare kriterier til modenhet for å få reservere kapasitet i strømnettet er noe vi har etterspurt over tid. Industri og næringsliv over hele landet skriker etter kraft, og innføring av modenhetskrav vil bedre situasjonen noen steder.

Det sier Kristin H. Lind, leder for Fornybar Norges nettvirksomhet. Hun understreker at det vil likevel være behov for omfattende utbygging og oppgradering av strømnettet fremover.

I Fornybar Norges beste praksis for tilknytning har modenhetskriterier vært høyt på dagsorden. Prinsipper for å vurdere modenhet av prosjekter er noe vi sammen med nettmedlemmer har jobbet med i lengre tid.

– Vi støtter departementets vurdering av at det å stille krav til modenhet og fremdrift, vil luke ut prosjekter som har lavere sannsynlighet for å gjennomføres. Det har stor verdi for næringsutvikling over hele landet at dette nå forskriftsfestes, sier Lind.

Fornybar Norge vil se på detaljene i forslaget sammen med medlemmer og svare på høringen innen fristen.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.
Profilbilde av