Mildere vær i februar fører til lavere strømregninger over hele Norge

Publisert

Husholdninger over hele Norge vil få lavere strømregninger for februar enn de fikk for januar fordi mildere vær førte til at både strømforbruket og strømprisene falt, viser Fornybar Norges strømprisindeks. 

– I disse dager vil husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm få strømregninger som er opptil 24 prosent lavere enn den de fikk for januar. Nedgangen skyldes mildværet vi hadde i februar, som gjorde at vi brukte mindre strøm på oppvarming, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

– Det kom også en del nedbør i februar, og vindkraftproduksjonen var høy. Kombinert med lavere etterspørsel etter strøm førte det til at strømprisene falt. I Sør-Norge og Midt-Norge falt prisene med over 20 prosent fra januar til februar, mens i Nord-Norge var prisnedgangen på 9 prosent, sier han.

Strømregningen for februar til husholdninger i Sør-Norge med et gjennomsnittlig strømforbruk vil bli på ca. 2300 kr. I Midt-Norge vil regningen bli på rundt 2100 kr, og i Nord-Norge på omtrent 1900 kr.

Februar har færre dager enn januar, og det var også en av årsakene til at strømforbruket var lavere forrige måned enn måneden før. I alle de fem norske prisområdene for strøm falt strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning fra januar til februar med mellom 11 og 20 prosent, viser tall fra Elhub. 

– Strømregningene for februar er likevel høyere enn for samme måned i fjor, da været var enda mildere og strømforbruket derfor betydelig lavere. Siden 2024 er et skuddår, var fjorårets februar dessuten én dag kortere, og det bidro også til at strømforbruket var lavere da, sier Standal.

Fakta om strømprisindeksen 

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt. 

Mye nedbør og mildere vær i februar 

Etter en uvanlig kald høst og vinter, med fire måneder på rad med temperaturer under normalen og temperaturer ned mot -31 grader i Oslo i januar, ble været i februar litt mildere enn normalt.  

Gjennomsnittstemperaturen for landet som helhet endte i februar på 0,6 grader over normalen, og det falt 25 prosent mer nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.  

Det var særlig i Sør-Norge at det var store nedbørsmengder, og mye kom i form av snø. Ved utgangen av februar var det mer enn tre ganger så mye snø som normalt på Sørlandet og i sørlige områder på Østlandet. I Midt-Norge og Nord-Norge falt det derimot mindre nedbør enn normalt i februar.  

På starten av februar var det dessuten svært mye vind, både i Norden og på kontinentet. Det førte i uke 5 til at Norden fikk ny vindkraftrekord, og til at vindkraft da stod for mer enn én tredel av den totale strømproduksjonen i Norden, ifølge NVE.   

Grunnet den høye vindkraftproduksjonen, kombinert med lavt strømforbruk, ble det nullpriser i de to sørnorske prisområdene NO1 og NO2 i noen av morgentimene søndag 4. februar. Det er første gang vi har hatt nullpriser i Norge i februar.  

Lavere strømpriser i Sør-Norge 

I snitt kostet strømmen i de tre sørnorske prisområdene 67-68 øre/kWh i februar. I Midt-Norge var den gjennomsnittlige spotprisen 50 øre/kWh og i Nord-Norge 41 øre/kWh, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool.   

Strømprisene i Norge blir påvirket av strømprisene i landene rundt oss. Fra det sørnorske prisområdet NO2 går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at strømprisene her – men også i resten av Sør-Norge – blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet.   

Strømprisene steg kraftig etter at Russland høsten 2021 begynte å strupe gasseksporten til Europa. Det gjorde at gassprisene steg, og derfor også strømprisene fordi det ble dyrere å produsere strøm ved gasskraftverk. Strømprisene er nå på vei ned igjen, i både Norge og Europa, og i Sør-Norge er spotprisene omtrent halvert sammenliknet med februar i fjor.    

I de tre sørnorske prisområdene var årets februarpris den laveste gjennomsnittsprisen for en vintermåned siden februar 2021. Strømprisen i Sør-Norge forrige måned var likevel over 30 prosent høyere enn i februar 2021, da den lå på rundt 50 øre/kWh.  

I Midt- og Nord-Norge var årets februarpriser derimot høyere enn for samme måned i fjor. I Nord-Norge var årets februarpris 28 prosent høyere, mens i Midt-Norge var økningen på 2 prosent.  

Prisforskjellene innad i Norge ble redusert i februar. Sist det var så små forskjeller mellom strømprisene mellom Sør- og Nord-Norge som forrige måned var i februar 2021.   

Mye mindre strømstøtte 

Fordi strømprisene i Sør-Norge har falt, utbetales det nå mindre strømstøtte der enn sist vinter. Terskelen for når det utbetales strømstøtte økte ved årsskiftet. Nå må strømprisen overstige 73 øre/kWh for at det skal bli utbetalt strømstøtte, mot en grense på 70 øre/kWh tidligere.  

Det skjedde ikke så ofte forrige måned at strømprisen ble høy nok til at husholdningene vil få strømstøtte. Mens strømstøtten i februar i fjor i snitt utgjorde et fratrekk på strømregningen på rundt 600-700 kr for husholdninger i Sør-Norge, fikk disse forrige måned en gjennomsnittlig strømstøtte på under 90 kr. 

I Midt-Norge og Nord-Norge er strømprisene generelt lavere, og av den grunn utbetales det mindre strømstøtte her. Forrige måned fikk husholdningene i Midt-Norge ca. 40 kr i snitt i strømstøtte, mens husholdninger i Nord-Norge fikk rundt 15 kr.

NO1 – Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for februar som ligger på rundt 2310 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 24 prosent fra januar, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 3030 kr.

Strømregningen for februar er likevel høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 1910 kr.

Nedgangen i strømregningen fra januar til februar skyldes at været var mye mildere i februar, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt. Strømforbruket i februar var likevel betydelig høyere enn i samme måned i fjor, da været var enda mildere. Derfor er årets februarregning høyere enn fjorårets, til tross at strømprisene har falt betraktelig siden da.

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i februar ca. 1670 kWh med strøm. Det var 20 prosent mindre enn måneden før, men likevel 19 prosent mer enn i februar 2023, viser tall fra Elhub.

værstasjonen på Blindern i hovedstaden ble det målt plussgrader mer enn halvparten av dagene i februar, og på den mildeste dagen, 3. februar, var det hele 11 grader. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -0,9 grader, rundt 1 grad varmere enn normalt.

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i februar på 67 øre/kWh. Det var en nedgang fra 92 øre/kWh i januar, og fra 115 øre/kWh i februar 2023.

NO2 – Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for februar som ligger på rundt 2330 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 22 prosent fra januar, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 3000 kr.   

Strømregningen for februar er likevel høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 1940 kr. 

Nedgangen i strømregningen fra januar til februar skyldes at været var mye mildere i februar, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt. Strømforbruket i februar var likevel betydelig høyere enn i samme måned i fjor, da været var enda mildere. Derfor er årets februarregning høyere enn fjorårets, selv om strømprisene har falt betraktelig det siste året.

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i februar ca. 1610 kWh med strøm. Det var 19 prosent mindre enn måneden før, men likevel 20 prosent mer enn i februar 2023, viser tall fra Elhub. 

Ved Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand var det plussgrader på mer enn to tredeler av dagene i februar. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var 1,4 grader, mer enn én grad varmere enn normalt.

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i februar på 67 øre/kWh. Det var en nedgang fra 86 øre/kWh i januar, og fra 126 øre/kWh i februar 2023.

NO3 – Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for februar som ligger på rundt 2100 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 16 prosent fra januar, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2510 kr.

Strømregningen for februar er likevel høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdningen i NO3 fikk en strømregning på rundt 1780 kr.

Nedgangen i strømregningen fra januar til februar skyldes at været var mye mildere i februar, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt. Både strømforbruket og strømprisene i februar var likevel høyere enn i samme måned i fjor, og derfor er årets februarregning høyere enn fjorårets.

Ved Lade målestasjon i Trondheim varierte temperaturen i februar mellom 13 minusgrader og 10 plussgrader. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var 0 grader, hvilket er litt varmere enn normalt.

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i februar ca. 1670 kWh med strøm. Det var 12 prosent mindre enn måneden før, men likevel 13 prosent mer enn i februar 2023, viser tall fra Elhub.

I NO3 endte den gjennomsnittlige spotprisen i februar på 50 øre/kWh. Det var en nedgang fra 64 øre/kWh i januar, men likevel litt høyere enn gjennomsnittsprisen i februar i fjor, som var på 49 øre/kWh.

NO4 – Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for februar som ligger på rundt 1920 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 12 prosent fra januar, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2170 kr. Nedgangen skyldes at både strømforbruket og strømprisene har falt.  

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for februar som er 210 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på 1712 kr. 

Strømregningen for februar er likevel høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 1430 kr. Økningen fra februar i fjor skyldes at både strømprisene og strømforbruket var høyere forrige måned enn i samme måned i fjor.

Ved Tromsø lufthavn var det stort sett bare minusgrader de første tre ukene i februar. Snittemperaturen for hele måneden var -2,4 grader, hvilket er litt varmere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i februar ca. 2210 kWh med strøm. Det var 11 prosent mindre enn måneden før, men likevel 13 prosent mer enn i februar 2023, viser tall fra Elhub.

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i februar på 41 øre/kWh. Det var en nedgang fra 45 øre/kWh i januar, men likevel vesentlig høyere enn gjennomsnittsprisen for februar i fjor, som lå på 32 øre/kWh.

NO5 – Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for februar som ligger på rundt 2300 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 19 prosent fra januar, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2820 kr.  

Strømregningen for februar er likevel høyere enn for samme måned i fjor. Da fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO5 en strømregning på rundt 2050 kr.    

Nedgangen i strømregningen fra januar til februar skyldes at været var mye mildere i februar, og det gjorde at både strømforbruket og strømprisene falt.

Strømforbruket i februar var likevel høyere enn i samme måned i fjor, da været var enda mildere. Derfor er årets februarregning høyere enn fjorårets, selv om strømprisene var langt lavere i februar i år enn i samme måned i fjor.

I Bergen var det plussgrader store deler av februar. For hele måneden var snittemperaturen 3 grader, hvilket er litt varmere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i februar ca. 1550 kWh med strøm. Det var 15 prosent mindre enn måneden før, men likevel 17 prosent mer enn i februar 2023, viser tall fra Elhub.

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i februar på 68 øre/kWh. Det var en nedgang fra 90 øre/kWh i januar, og fra 111 øre/kWh i februar 2023.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: