Strømprisindeksen: Kraftimport bidro til å dempe strømprisene i desember

Publisert

Import av rimeligere strøm fra nabolandene våre bidro til å dempe strømprisene i desember. Likevel vil husholdninger over hele Norge få høyere regninger fordi det iskalde været dro opp strømforbruket, viser Fornybar Norges strømprisindeks.

– Over hele Norge vil husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm i disse dager få strømregninger for desember som er 10-20 prosent høyere enn den de fikk for november. Økningen skyldes at temperaturene falt, og det gjorde at folk brukte mer strøm til oppvarming, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge.

Strømregningen for desember til husholdninger i Norge med et gjennomsnittlig strømforbruk vil bli på mellom 2400 og 2800 kroner, avhengig av hvor de bor i landet.

– I hele Sør-Norge var strømprisene i desember faktisk lavere enn i november, noe som er relativt uvanlig fordi etterspørselen etter strøm er høyere i desember. Nedgangen i spotpris skyldes hovedsakelig at Norge kunne importere billigere strøm fra landene rundt oss, sier Standal.

– I desember bidro derfor kraftimport fra nabolandene våre til å holde norske strømpriser nede. Uten denne importen kunne det iskalde været vi hadde forrige måned ført til en mye mer anstrengt kraftsituasjon med betydelig høyere strømpriser, sier han.

Dette er strømprisindeksen 

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.  

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.  

Hensikten med den nye strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt.

Nettoimport fra kontinentet

I desember importerte Norge 600 GWh mer strøm fra Storbritannia, Danmark, Tyskland og Nederland enn det vi eksporterte til disse landene via kraftkablene, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool. Det er den høyeste nettoimporten vi har hatt fra disse landene siden mars 2019.

Norge importerer strøm fra nabolandene når de har lavere strømpriser enn oss, og eksporterer strøm når det er vi som har lavere priser.

I desember var strømprisene i hele Sør-Norge i snitt høyere enn i Tyskland, Nederland og våre skandinaviske naboland.

Lavere strømpriser, mindre strømstøtte

I desember kostet strømmen i Sør-Norge litt over 90 øre/kWh, mens i Midt-Norge var spotprisen rundt 80 øre/kWh og i Nord-Norge ca. 70 øre/kWh. Dette er betydelig lavere enn i samme måned i 2022, da strømpriskrisen nådde toppen.  

I desember 2022 var spotprisene i Sør-Norge nesten tre ganger så høye, mens i Midt-Norge var de mer enn dobbelt så høye og i Nord-Norge 43 prosent høyere.   

Forskjellen på hva norske husholdninger må betale for strømmen de brukte forrige måned og i desember 2022 er derimot langt ifra like stor: Nedgangen i strømregningen for en gjennomsnittshusholdning er kun på mellom 9-14 prosent, avhengig av hvilket prisområde man bor i.

Årsaken til dette er strømstøtten, og at man får mer strømstøtte jo høyere spotprisen blir.  

I desember 2022 utgjorde strømstøtten i snitt et fratrekk på strømregningen på rundt 3000 kr for husholdninger i Sør-Norge, 1850 kr i Midt-Norge og 600 kr i Nord-Norge. Forrige måned var støtten for en gjennomsnittshusholdning i Norge kun på mellom 400-530 kr.   

Kaldeste desember siden 2012 

For tredje måneden på rad var det i desember kaldere enn vanlig på det norske fastlandet, med temperaturer på i snitt 3,2 grader under normalen. Det var også mindre nedbør enn normalt, til tross for store mengder snø mot slutten av måneden. For landet som helhet falt det i desember 20 prosent mindre nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.  

I alle de fem norske prisområdene for strøm steg strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning med mellom 8 og 23 prosent fra november til desember, viser tall fra Elhub.  

Over hele landet var strømforbruket i desember også merkbart høyere enn i samme måned i 2022.

Lavere strømregninger for folk i Sør-Norge i 2023

Når det gjelder den samlede strømregningen for hele fjoråret, så varierer den mellom ca. 16.740 kr for en gjennomsnittshusholdning i den billigste prissonen, NO4 – Nord-Norge, og 21.890 kr i den dyreste, NO2 – Sørvest-Norge.

Mens husholdninger i Sør-Norge i snitt brukte mindre penger på strøm i 2023 enn året før, så brukte de i Midt-Norge og Nord-Norge mer.

I de tre sørnorske prisområdene NO1, NO2 og NO5 var den samlede strømregningen for 2023 for en husholdning med et gjennomsnittlig strømforbruk rundt 15 prosent lavere enn i 2022. I NO3 – Midt-Norge og NO4 – Nord-Norge var den derimot henholdsvis 18 og 13 prosent høyere. 

Denne forskjellen skyldes hovedsakelig strømprisene. Spotprisene i Sør-Norge var i 2023 rundt 60 prosent lavere enn året før. I Midt-Norge var spotprisene derimot nesten 3 prosent høyere, og i Nord-Norge hele 37 prosent høyere.

Det kraftige fallet i strømprisene i Sør-Norge i 2023 skyldes hovedsakelig lavere gasspriser. Det har gjort det billigere å produsere strøm ved gasskraftverk, og har derfor ført til svakere kraftpriser nedover på kontinentet.

NO1 Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for desember som ligger på rundt 2850 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 17 prosent fra november, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2440 kr.    

Strømregningen for desember er likevel lavere enn for samme måned i 2022, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 3120 kr. 

Økningen i strømregningen fra november til desember skyldes at det var svært kaldt vær i desember, og det gjorde at strømforbruket steg.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i desember ca. 1960 kWh med strøm. Det var 23 prosent mer enn måneden før, og 11 prosent mer enn i samme måned i 2022, viser tall fra Elhub. 

værstasjonen på Blindern i hovedstaden ble det målt minusgrader nesten hele desember. Gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -4,6 grader, mer enn tre grader kaldere enn normalt.    

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i desember på 94 øre/kWh, en nedgang fra 1,05 kr/kWh i november. 

NO2 - Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for desember som ligger på rundt 2760 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en oppgang på 14 prosent fra november, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2430 kr.   

Strømregningen for desember er likevel lavere enn for samme måned i 2022, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på rundt 3200 kr. 

Økningen i strømregningen fra november til desember skyldes at det var svært kaldt vær i desember, og det gjorde at strømforbruket steg.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i desember ca. 1830 kWh med strøm. Det var 20 prosent mer enn måneden før, og 7 prosent mer enn i samme måned i 2022, viser tall fra Elhub. 

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i desember på 91 øre/kWh, en nedgang fra 1,05 kr/kWh i november.  

NO2 hadde mellom juni og september i fjor vesentlig høyere spotpriser på strøm enn ellers i landet. Forskjellen begynte å minke utover høsten, forsvant i november, og i desember var spotprisene i NO2 faktisk 3 øre/kWh lavere enn i de nærliggende prisområdene NO1 og NO5.     

Årsaken til de høye prisene i NO2 i sommermånedene var hovedsakelig høye spotpriser i Europa, og redusert overføringskapasitet i kraftnettet fra de andre norske prisområdene. Fra NO2 går det strømkabler til Danmark, Tyskland, Nederland og Storbritannia, og det gjør at spotprisene i NO2 blir særlig påvirket av spotprisene nedover på kontinentet.  

 

NO3 Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for desember som ligger på rundt 2690 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 23 prosent fra november, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 2190 kr.   

Strømregningen for desember er likevel lavere enn for samme måned i 2022, da den gjennomsnittlige husholdningen i NO3 fikk en strømregning på rundt 2950 kr.  

Økningen i strømregningen fra november til desember skyldes at det var svært kaldt vær i desember, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.  

Det var bitende kaldt i Midt-Norge store deler av desember. Ved Lade målestasjon i Trondheim ble det målt tosifrede minusgrader nesten hele første halvdelen av desember, og gjennomsnittstemperaturen for hele måneden var -4,3 grader, nesten fire grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i desember ca. 2010 kWh med strøm. Det var 16 prosent mer enn måneden før, og 9 prosent mer enn i samme måned i 2022, viser tall fra Elhub. 

I NO3 endte den gjennomsnittlige spotprisen i desember på 79 øre/kWh, en oppgang fra 65 øre/kWh i november.  

NO4 – Nord-Norge 

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for desember som ligger på rundt 2380 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 11 prosent fra november, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2150 kr.  

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for desember som er 384 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på 1996 kr. 

Strømregningen for desember er lavere enn for samme måned i 2022. Da fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO4 en strømregning på rundt 2750 kr.   

Økningen i strømregningen fra november til desember skyldes at det var svært kaldt vær i desember, og det gjorde at både strømforbruket og spotprisene på strøm steg.  

Ved Tromsø lufthavn lå temperaturen i snitt på -3,7 grader i desember, mer enn to grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i desember ca. 2420 kWh med strøm. Det var 8 prosent mer enn måneden før, og 5 prosent mer enn i samme måned i 2022, viser tall fra Elhub. 

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i desember på 69 øre/kWh, en oppgang fra 63 øre/kWh i november.  

NO5 – Vest-Norge 

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for desember som ligger på rundt 2780 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en økning på 15 prosent fra november, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 2420 kr.  

Strømregningen for desember er likevel lavere enn for samme måned i 2022. Da fikk den gjennomsnittlige husholdning i NO5 en strømregning på rundt 3060 kr.    

Økningen i strømregningen fra november til desember skyldes at det var svært kaldt vær i desember, og det gjorde at strømforbruket steg.  

I Bergen var det i snitt 1,6 grader i desember, nesten 2 grader kaldere enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.  

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i desember ca. 1730 kWh med strøm. Det var 18 prosent mer enn måneden før, og 6 prosent mer enn i samme måned i 2022, viser tall fra Elhub. 

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i desember på 94 øre/kWh, en nedgang fra 1,05 kr/kWh i november.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: