Høy aktivitet på mange tiltak for mer kapasitet i strømnettet

Publisert

Kraftlinje på Jæren over et snøkledd jorde og langs en bilvei. Foto

Kraftlinje på Jæren over et snøkledd jorde og langs en bilvei. Foto. Foto: Fredrik Ringe / Lyse

Gjennom arbeidet med Strømnettutvalgets NOU "Nett i tide" og Energikommisjonens NOU "Mer av alt, raskere" er det identifisert og foreslått en rekke tiltak for å få mer kapasitet i strømnettet. Fornybar Norge har satt sammen en oversikt over og vurdert status på disse tiltakene.

 Status er basert informasjon fra regjeringens handlingsplan, oppdragsbrev fra Energidepartementet til NVE og RME, samt publikasjoner fra NVE og RME.

– Oversikten viser at både myndighetene og bransjen jobber med veldig mange av tiltakene som ble behandlet i Strømnettutvalget og Energikommisjonen, og at flere av tiltakene  allerede er gjennomført, sier avdelingsdirektør for Strømnett og beredskap Kristin Lind.

 

Både bransjen og myndighetene jobber også med andre tiltak utover dette.

– Det er ikke ett enkelt tiltak som vil løse utfordringene med mangel på kapasitet i strømnettet, og vi må jobbe langs flere spor for å få økt kapasitet til å knytte til både nytt forbruk og ny produksjon, sier Kristin Lind.

Oversikten er publisert her: https://www.fornybarnorge.no/stromnett/tiltak-for-mer-kapasitet-i-stromnettet/ og Fornybar Norge tar sikte på å oppdatere status for tiltakene en gang i kvartalet.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.
Profilbilde av