Havvind-seminar i Brussel om kvalitative kriterier

Publisert

Det ble en god diskusjon om potensialet for flytende havvind og rollen til kvalitative kriterier framover.

Forrige uke arrangerte Nordenergi, hvor Fornybar Norge innehar formannskapet, et frokostseminar om kvalitative kriterier i auksjoner for havvind. Det ble en timeslang seanse hvor flere Brussel- og energiaktører fikk et dypdykk om hva Kommisjonen og fornybarnæringen tenker om potensialet for flytende havvind i Europa.

Til stede i panelet var José Enrique Elías Cabrera fra Europakommisjonens seksjon for fornybart og energisystemintegrering, Giles Dickson, CEO i WindEurope, Markus Fischer fra Ørsted, og Fornybar Norges egen Åslaug Haga. 

Kvalitative kriterier styrker europeisk industri

For å kunne gjøre europeisk industri konkurransedyktig mot billigere utenlandske aktører er diskusjonen rundt kvalitative krav i havvindauksjoner viktig. Kvalitative kriterier er kriterier som ikke handler om pris og kan for eksempel handle om bærekraft, innovasjon og forsyningssikkerhet. I norske auksjoner har en allerede tatt i bruk kvalitative kriterier og har gode erfaringer med dette. Giles Dickson fra WindEurope påpekte at i flere auksjoner for landvind vektlegges allerede kvalitative kriterier, noe som samlet sett gir økt kompetanse for fornybarnæringen.

Havvind spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet

Det er bred enighet om at havvind er en essensiell teknologi for å nå klima- og fornybar energimålene og at vindindustrien bør fortsette å utvikles i Europa. Det er store muligheter innen havvind, og et sentralt poeng er hvordan en kan skape gode nok rammevilkår for industrien så verdikjeden forblir europeisk. Dette vil ha enorme rammevirkninger for ikke bare antallet arbeidsplasser, men også Europas forsyningssikkerhet.

Særlig flytende havvind har potensiale for dype norske havområder, men teknologien er fortsatt i en tidlig fase og de installasjonene som til nå har blitt bygget er hovedsakelig mindre demonstrasjonsprosjekter. Nettopp derfor er det nødvendig å vurdere teknologispesifikke vilkår og kriterium for å fortsette og bygge opp en europeisk verdikjede som kan levere nok materialer og utstyr for antallet vindmøller Europa trenger fremover.

Viktig dialog med Europakommisjonen

De kvalitative kriteriene må være enkle og gi minst mulig forsinkelser for utbyggingen av havvind. Det er viktig å redusere usikkerhet for kostnadsestimering og budgivning. Nordenergi mener også at en trenger et auksjonsdesign for flytende havvind som gir en hensiktsmessig modning av prosjekter og reduserer risiko for utbyggere, noe som er nøkkelen for teknologiutvikling og etableringen av en europeisk verdikjede. Nordenergi og Fornybar Norge jobber aktivt opp mot Kommisjonen for å gi innspill til utfordringer knyttet til både bunnfast og flytende havvind og utformingen av slike kriterier.

Du kan lese Nordenergis posisjonspapir her