Fornybar Norge foreslår tverrpolitisk energikommisjon

Publisert

Stortinget på valgnatten. Foto: Stortinget.

I Sverige og Danmark har politikerne funnet sammen på tvers av partiene for å få fart på energiomstillingen. Det bør være til inspirasjon også for norske politikere.

– Vi har rotet oss inn i en energipolitisk floke hvor vi risikerer å bli stående uten kraft og nett nok til å sikre arbeidsplassene i industrien, kutte utslipp og dempe strømprisene. Til tross for politiske mål og en mengde ekspertrapporter som peker på løsninger, ser vi at pilene peker i feil retning, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Hun roser partiene på Stortinget for det brede kompromisset om landvindskatten som ble vedtatt før jul, og som gjør at bedriftene nå vet hva de har å forholde seg til på lang sikt. Det er behov for flere slike forlik for å forme en helhetlig energi-, klima- og næringspolitikk.

– Vi foreslår en tverrpolitisk energikommisjon for å meisle ut en felles politikk som bygger bro mellom industri- og klimamålene på den ene siden, og behovet for kraft, nett og energieffektivisering på den andre siden. Det må være politikk som står seg over tid, tåler skiftende regjeringer og skaper forutsigbarhet for bedriftene som skal gjøre jobben, sier Haga.

Trenger virkemidler for raskere utbygging og energieffektivisering

En slik energikommisjon bør lage felles politikk for hvordan vi skaffer nok kraft og nett til å sikre arbeidsplasser i industrien, nå nasjonale klimamål og dempe strømprisene for folk og næringsliv. Vi trenger virkemidler for raskere utbygging og energieffektivisering, raskere konsesjonsbehandling og hvordan vi får flere kommuner med på laget.

Fornybarnæringen i Norge er sterkt politisk styrt, og derfor svært avhengig av rammebetingelsene som settes av Stortinget.

– Vi kan lære av Sverige, der tidligere energiminister Ibrahim Baylan nedsatte en energikommisjon med representanter fra Riksdagen. Og av Danmark, der et bredt flertall i Folketinget har vedtatt ambisiøse mål for utbygging av sol- og vindkraft, sier Haga.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
Profilbilde Robert Kippe