Fornybar Norge blir observatør i styret til EU-organet DSO Entity

Publisert

Det er nå åpnet for at også norske nettselskaper kan bli medlemmer i DSO Entity. Foto: Emil Løkås.

Fornybar Norge ble i februar tildelt rollen som observatør i DSO Entity, en formell organisasjon i EU som representerer nettselskapene. Den ble etablert i juni 2021 som en del av EUs Elektrisitetsforordning. Det var styret i DSO Entity som avgjorde at Norge nå skal få denne statusen, etter en tidligere søknad.

I DSO Entity kan alle DSOer (nettselskaper), uavhengig av størrelse, bli medlem. Formålet er å bidra til Europas energiomstilling gjennom utvikling av EU-regulering for elektrisitetsmarkedet. I dette arbeidet er også ENTSO-E en viktig part, som organisasjonen for alle transmisjonsnettoperatører i EU.   

Øverste organ i DSO Entity er generalforsamlingen hvor alle medlemmer kan delta digitalt. Per i dag er det mer enn 900 europeiske DSOer som er medlemmer. Styret (Board of Directors) har 27 medlemmer i tillegg til presidenten. Det er i dette styret Fornybar Norge nå har fått innvilget en observatørrolle. Selve regleverksutforming skjer for en stor del i ekspertgrupper, hvor også norske DSOer vil kunne delta. I dag er det etablert 6 ulike ekspertgrupper: 

  • Cybersecurity
  • Distributed flexibility
  • Data interoperability
  • Exsisting network codes
  • Task Force DoEAP
  • TF TYNDP joint scenario building  

I 2021 ble det vurdert at Norge ikke å kunne delta i DSO Entity som tredjepartsland. Etter dette har vi tatt inn tredje elmarkedspakke, og følger i stort også regulering i fjerde elmarkedspakke. Det er nå åpnet for at også norske nettselskaper kan bli medlemmer i DSO Entity. Det vil legges ut mer informasjon på DSO Entitys hjemmesider om et slikt medlemskap.  

Fornybar Norge er fornøyd med å være mer som observatør i styret. Det gir oss en god mulighet til å følge og påvirke regelverksutformingen i EU på vegne av nettselskapene. Vi oppfordrer norske nettselskaper til å vurdere deltagelse i DSO Entity, og muligheten til å sitte i arbeidsgrupper. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål rundt dette.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
Portrettfoto av Ingvill Østhassel til bruk på nettside.