Fornybar Norge ber Europakommisjonen inkludere vannkraft

Publisert

Fornybarnæringen ber Europakommisjonen om at vannkraft legges til på listen over strategisk viktige teknologier i Net-Zero Industry Act. Foto: DedMityay.

Fornybar Norge signerer brev og ber Europakommisjonen inkludere vannkraft som en strategisk viktig teknologi i Net-Zero Industry Act .

Denne uken begynner Rådet og Parlamentet triolog-forhandlinger om lovforslaget Net-Zero Industry Act, som omhandler nullutslippindustrien og vannkraft står fortsatt utenfor. Sammen med Eurelectric, Vannkraftalliansen i EU og den internasjonale tekniske foreningen for kraft- og varmeproduksjon, og lagring (vgbe energy e.V), ber Fornybar Norge Europakommisjonen å sette vannkraft på listen over strategisk viktige teknologier. Les hele brevet her.  

For å nå målet om en fornybarandel på 42,5 %, må EU legge til rette for 621 GW ny kapasitet på mindre enn seks år. Dette tilsvarer 60 % av dagens kapasitet og vil primært komme fra sol og vind. For å nå dette målet vil fleksibel produksjon og lagringskapasitet bli enda viktigere enn før. Vannkraft har et enormt potensial til å oppfylle disse kravene og sørge for et sikkert og stabilt strømnett. 

Vannkraft bør gjenkjennes som en strategisk viktig teknologi som bidrar til Europas energisikkerhet og spiller en viktig rolle for det grønne skiftet. Vannkraftproduksjon er preget av åpne og bærekraftig verdikjeder, den har betydelig autonomi fra import av kritiske råvarer og fossilt brensel, kvalifisert arbeidskraft eller mangel på tilgang på visse typer teknologi. I tillegg er det en fornybar energikilde som kan bidra til å nå klimamålene for 2030 og 2050. Derfor ber vi om at denne teknologien bør gjenkjennes som en strategisk viktig nullutslippsteknologi.  

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
Portrettfoto av Ingvill Østhassel til bruk på nettside.