Finansseminaret 2024

Publisert

Deltakere i salen på Fornybar Norges Finansseminaret 2024.

Finansseminaret er vår viktigste møteplass mellom fornybarnæring og finansmiljøer . Foto: Fornybar Norge

14.-15.februar arrangerte Fornybar Norges årets Finansseminar (Finance Seminar) for et fullsatt Lysebu. Konferansen samlet utbyggere, produsenter, investorer og fagmiljø for å snakke om mulighetene for utvikling av landvind og havvind i Norge.

Norge har et stort potensial for utvikling av vindkraft og med de rette rammevilkår skaper det et betydelig finansiersbehov for å realisere prosjekter.

Finansseminaret ble opprinnelig utviklet av Norwea som en møteplass mellom investorer og prosjektutviklingsmiljøer - men videreutvikles nå av Fornybar Norge i den nye markedssituasjonen med økt betydning av nye konsesjoner både til lands og til havs.

Fremover må vi sikre investortillit, lokal forankring, forutsigbare rammevilkår, finansiering og en bærekraftig utvikling for å nå ambisjonene våre og kutte klimagassutslipp i tråd med internasjonale forpliktelser.

– Vi er glade for ha gjennomført det tolvte finansseminaret og det andre i Fornybar Norges regi. Vi tror det er et stort behov for møteplasser mellom finansielle aktører og fornybarnæringen også i den neste markedsfasen, og ser frem til å videreutvikle seminaret. Kapitalbehovet for å sikre investeringer i fornybar kraft vi trenger sårt, og bærekraftig finans er bare to av temaene vi trenger å ha oppmerksomhet på i årene som kommer, sier avdelingsdirektør for produksjon og bærekraft i Fornybar Norge, Øistein Schmidt Galaaen.

Prosjektet ble ledet av næringspolitisk rådgiver Tuva Kvåle. Hun vil rekke en stor takk til årets foredragsholdere.

– Vi jobber for å levere relevante faglig og sosiale møteplasser for våre medlemsbedrifter, og det er alltid gøy å ha gjennomført et arrangement med gode tilbakemeldinger. Finansseminaret er vår viktigste møteplass mellom fornybarnæring og finansmiljøer og vi ser frem til å utvikle konferansen i tråd med medlemmenes behov i årene som kommer, sier prosjektleder for seminaret og næringspolitisk rådgiver Tuva Kvåle.