Dementi av artikkel i Teknisk Ukeblad

Publisert

vindmøller

Luteland vindkraftverk. Foto: Norwea

Teknisk Ukeblad publiserte fredag en nettsak om at Fornybar Norge åpner for å erstatte vindmøller med kjernekraft. Dette er i strid med Fornybar Norges posisjon. Vindkraft er, og vil forbli, en sentral og nødvendig del av norsk og europeisk kraftproduksjon.

Artikkelen er basert på et intervju med en ansatt i Fornybar Norge som uttalte seg som privatperson. 

Norge og Europa kan ikke dekke sitt kraftbehov eller nå sine klimamål uten omfattende investeringer i vindkraft til lands og til havs, vannkraft, solenergi og andre fornybare energikilder.