Annengangsauksjoner: ikke en god løsning for å rette budfeil

Publisert

En graf med tallindeks. Foto

Det er avgjørende at markedsaktørene og børsene har systemer og rutiner som sikrer at feilbud oppdages. Fornybar Norge mener at dette kan gjøres på enklere måter enn ved å innføre annengangsauksjoner i Norden.

Annengangsauksjoner har hatt stor oppmerksomhet i bransjen etter at et feilbud førte til at Finland fikk minimumsprisen på – 5,9 kr/kWh i hele ti timer fredag den 24. november. Feilbudet påvirket også prisene i de nærliggende budområdene. Det er blitt argumentert at situasjonen kunne ha blitt unngått dersom vi hadde hatt annengansgauksjoner i Norden. Gjennom en annengangauksjon får markedsaktørene mulighet til å endre sine bud, og prisene beregnes på nytt. Slike auksjoner kommer imidlertid med stor operasjonell risiko og svært korte tidsfrister for markedsaktørene. Fornybar Norge mener derfor at budfeil må kunne korrigeres på en enklere måte enn gjennom slike auksjoner.

Annengangsauksjoner brukes enkelte steder på kontinentet og i Baltikum i dag. De europeiske kraftbørsene ønsker imidlertid å fjerne disse auksjonene, og ba 24. november om markedsaktørenes synspunkter rundt dette.

– Det er helt avgjørende at systemer og rutiner forbedres både hos de individuelle børsene og i samarbeidet mellom børsene, slik at feilbud ikke inkluderes i den sentrale europeiske prisberegningen. Innføring av annengangsaksjoner er likevel ikke en god løsning for det nordiske markedet. I vårt innspill til de europeiske kraftbørsene foreslår vi og de andre nordiske organisasjonene en prosess for å kunne rette budfeil som er enklere og innebærer mye mindre risiko enn annengangsauksjoner, sier Kristin Rasdal, bransjedirektør marked i Fornybar Norge.

Løsningen vi foreslår, utover styrkede rutiner og systemer hos alle de individuelle børsene, er at børsen med feilbud får mulighet til å korrigere dette budet før prisen beregnes igjen. Dette vil forsinke prisberegningsprosessen noe, men risikoen for flere feil og forsinkelser reduseres betraktelig sammenlignet med en annengangsauksjon.

Bakgrunn:

Annengangsauksjoner er en prosedyre som blir trigget i den europeiske markedskoblingen når prisen ved kalkulering når et visst nivå.  Markedsaktørene får 15 minutter til å sende inn nye bud, før prisene beregnes på nytt. Erfaringer fra kontinenter er at prisene ikke endrer seg stort etter en annengangsaksjon. Prosessen er under svært strenge regulerte tidsfrister og selv små feil og forsinkelser øker risikoen for at man ikke får kjørt en felles priskalkulering før tidsfristen går ut.

Fornybar Norges mener at et velfungerende marked oppnås best gjennom en enkelt auksjon der markedsaktørene legger inn korrekte bud som reflekterer kapasitet og fleksibilitet i tilbud og etterspørsel. Day ahead-markedet er helt sentralt for å sikre balanse mellom produksjon og forbruk påfølgende dag, og er et viktig verktøy for å sikre forsyningssikkerheten. Prosessene rundt denne auksjonen må derfor være robuste. Annengangsauksjoner gjør systemet unødvendig komplisert og forbedrer heller ikke systemsikkerheten. Fornybar Norge og de andre nordiske organisasjonene støtter derfor å fjerne annengangsauksjoner slik Nord Pool og de europeiske børsene foreslår.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Camilla Vedeler
Profilbilde av