Utvider fristen for å analysere virkning av ny nettleie

Publisert

En energimontør jobber oppe i en kraftmast på et jorde. Foto

Arbeidet med å bygge ny kraftlinje mellom Kartavoll og Opstad i Hå kommune er i full gang. Dette blir ny hovedlinje for strømforsyning til Sør-Jæren. Det bygges ny transformatorstasjon på Opstad hvor linjen skal knyttes til. Det er Hallingmast som bygger linjen for Lyse Elnett. Foto: Fredrik Ringe/Lyse

Energidepartementet forlenger unntaksregelen i dagens nettleieregler med to år. Det vil gi nettselskapene mer tid til å evaluere om den nye nettleien har virket etter hensikten, og derfor har ført til at flere husholdninger fordeler strømforbruket sitt mer jevnt utover døgnet.

– Det er gode nyheter at Energidepartementet har lyttet til oss i bransjen, og nå har besluttet å forlenge overgangsordningen for fastsettelse av nettleie, sier Kristin H. Lind, direktør for strømnett og beredskap i Fornybar Norge.

Det betyr at nettselskapenes inntekter fra energileddet frem til 1. juli 2026 fortsatt kan utgjøre mer enn 50 prosent av inntektene.

– Det er kun to år siden dagens nettleiemodell ble innført, og to år er i denne sammenheng altfor kort tid til å evaluere effekten av endringen. I tillegg har vi hatt en periode med ekstreme strømpriser og innføring av strømstøtte som utvilsomt har svekket effekten av nettleia, sier Lind.

Nå får nettselskapene mer tid til å evaluere om dagens ordning får husholdningene til å bruke strøm mer jevnt fordelt utover døgnet, og dermed utnytter kapasiteten i strømnettet bedre.

Energiledd og kapasitetsledd

Hva norske strømkunder må betale i nettleie avgjøres av to faktorer, kalt energileddet og kapasitetsleddet:

  • Energileddet bestemmes av hvor mye strøm (antall kilowattimer) en strømkunde bruker totalt over en bestemt periode, og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn på dagtid, og i enkelte områder i Norge også i helgene, når strømnettet er mindre belastet. 
  • Kapasitetsleddet er kostnaden du må betale for å være tilkoblet strømnettet, uavhengig av når du bruker strømmen. Hvor mye du må betale i kapasitetsledd avgjøres av hvor mye strøm du bruker samtidig på det meste i løpet av en viss periode.

I tillegg til disse to bestanddelene av nettleien, betaler man også offentlige skatter og avgifter over nettleien, som nettselskapene krever inn på vegne av myndighetene.

Dagens nettleiemodell 

Dagens nettleiemodell ble innført 1. juli 2022. Kapasitetsleddet ble innført med denne endringen, og hensikten var å gi norske strømkunder insentiv til å fordele strømforbruket mer jevnt utover døgnet.

Jo mer strøm man bruker samtidig, jo mer må man betale i kapasitetsledd. Kapasitetsleddet kan derfor få husholdningene til å redusere hvor mye strøm de bruker samtidig, noe som kan gjøre at de store effekttoppene i strømnettet vil bli mindre.

Hvis strømforbruket blir mer jevnt fordelt utover døgnet, vil det både føre til mer effektiv utnyttelse av strømnettet, og redusere behovet for utbygging av mer strømnett.

Samtidig med innføringen av den nye nettleiemodellen ble det innført en overgangsordning på to år, der energileddet kan være større enn kapasitetsleddet. Når denne overgangsordningen er over, kan energileddet maksimalt utgjøre 50 prosent av inntektene til nettselskapene.

Det er denne overgangsordningen som nå er blitt forlenget med to år, til 1. juli 2026, etter ønske fra Fornybar Norge og flere andre aktører i bransjen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.
Profilbilde Jørn Bugge.