Vil ha strengere krav til strømbransjen

Publisert

Profilbilde Åslaug Haga

– I dag kan hvem som helst få konsesjon til å selge strøm fra gutterommet, og det finnes ingen eksempler på selskaper som har mistet konsesjonen, sier adm. direktør Åslaug Haga i Fornybar Norge. Foto: Aslak Øverås / Fornybar Norge

Fornybar Norge mener det må stilles strengere krav til selskaper som ønsker å selge strøm, og det må bli lettere å miste konsesjonen. Forslaget fremmes når strømbransjen i dag møter regjeringen.

– I dag kan hvem som helst få konsesjon til å selge strøm fra gutterommet, og det finnes ingen eksempler på selskaper som har mistet konsesjonen. Vi mener terskelen er for lav og kontrollen for slapp. Nå ber vi myndighetene bli hardere i klypa, for å luke ut useriøse aktører av markedet, sier Åslaug Haga, leder i interesseorganisasjonen Fornybar Norge.

Haga mener det bør stilles kapitalkrav til aktører som vil inn i markedet, for å sikre at de klarer å håndtere sine finansielle forpliktelser uten at det rammer kundene. Selskapene må gjøre opp for strømmen de kjøper på Nord Pool dag for dag, mens kundens faktura forfaller måneden etter.

Skaper usikkerhet for kundene 

– Vi har eksempler på selskaper som har tilbudt gunstige fastprisavtaler, uten å sikre seg i det finansielle strømmarkedet. Da spotprisene begynte å stige over fastprisen, forsøkte de å tvinge kundene over på dårligere avtaler. I ett tilfelle måtte selskapet avvikles. Det skaper naturligvis stor usikkerhet for kundene. Sånn kan vil ikke ha det, sier Haga.

I dag møter Haga og resten av strømbransjen forbrukerminister Kjersti Toppe og energiminister Terje Aasland. Der vil hun legge frem nye forslag om hvordan strømmarkedet kan bli enklere og tryggere.

– Det er bra at Forbrukertilsynet den siste tiden har slått hardere ned på salg og markedsføring i strid med lovverket og bøtelagt flere selskaper. Men vi mener at ved gjentatte brudd på regelverket, bør man miste retten til å selge strøm. Da trenger vi myndighetenes hjelp, fastslår Haga.

Strammer inn Trygg strømhandel

Fornybar Norge ønsker å få ned klagesakene og opp tilliten til strømbransjen. Kundene må kunne stole på at leverandørene driver seriøst, gir god informasjon om tjenestene – og at de er der over tid.

– Det største ansvaret har vi selv. Det tar vi nå ved å stramme inn kravene i Trygg strømhandel, hvor blant annet gate- og dørsalg av strømavtaler blir forbudt. Det er fordi mange av klagesakene stammer fra denne typen salg. Kundene bør velge en leverandør som er med i Trygg strømhandel-ordningen. Det er den beste garantien du kan få for en seriøs strømleverandør, sier Haga.

Strømportalen Elskling.no er blant forbrukertjenestene som nå har begynt å merke strømavtaler fra leverandører som er godkjent av DNV (Det Norske Veritas) i Trygg strømhandel-ordningen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: