Samarbeid om norsk energieksport høyt på agendaen for Europakommisjonen

Publisert

Olje- og energiminister Terje Aasland sammen med EUs energikommissær Kadri Simson. Foto: EU-delegasjonen 2023.

Norsk energieksport er viktig for EU og EU er et viktig marked for Norge.

Den sjette energikonferansen mellom EU og Norge har funnet sted i Brussel denne uken. Begge parter uttrykte sterk støtte til samarbeidet mellom EU og Norge, spesielt innen energifeltet. Norsk energieksport er viktig for EU og EU er et viktig marked for Norge. Konferansen ble åpnet av Norges ambassadør til EU, Anders Eide, og etterfulgt av innlegg fra både Energikommissær Kadri Simson og Norges olje- og energiminister Terje Aasland.  

Konferansen underbygger Den grønne alliansen mellom EU og Norge som ble inngått i april i år,hvor partene forpliktet seg til klimanøytralitet og til å tilpasse seg nasjonal og internasjonal klimapolitikk. Blant annet innebærer dette å samarbeide om og fremme ambisiøse klimamål på den globale arenaen, noe det er høye forventninger til under COP28 i november.  

Energikommissær Kadri Simson fremhevet vannkraft, vindkraft, hydrogen og CCUS som sentrale teknologier for å nå målene om dekarbonisering. Hun pekte på Kommisjonens vindkraftpakke som et av tiltakene Kommisjonen har gjort for å hjelpe den europeiske industrien som sliter på grunn av trege og komplekse konsesjonsbehandlinger, manglende åpenhet rundt planlegging og utforming av auksjoner samt manglende arbeidskraft. Reformen av elektrisitetsmarkedet ble også nevnt som et viktig element i arbeidet med å beskytte forbrukere og markedet mot fremtidige prissjokk. 

Olje- og energiminister Terje Aasland poengterte viktigheten av fortsatt eksport av norsk gass til EU i et kort perspektiv og at viktige forberedelser på at denne produksjonen vil synke foregår. Sikkerhet rundt kraftinfrastruktur, farten på og rammevilkår for utbygging av nye prosjekter og integrering av disse, styrke verdikjeder, investeringer i forskning og innovasjon samt arbeidskraft var også del av uttalelsen. Han avsluttet med å si at den norske sokkelen vil være en stabil energikilde for EU også fremover.  

Fornybar Norges nestleder og direktør for Strategi og Marked, Bård Standal, deltok også på et innspillsmøte med Aasland tidligere på dagen. Tre poeng ble fremhevet som sentrale for den norske fornybarnæringen: I) Tempoet for implementering av EØS-regelverket må opp; II) Norge må følge opp og vedta raskere saksbehandlingstider, slik EU allerede har gjort; III) Det europeiske havvindeventyret er så vidt i gang og norske planer for deltakelse må konkretiseres. 

Europas ti største vannkraftselskaper setter vannkraften på kartet i EU 

Etter at de ti største vannkraftselskapene i mai i år etablerte EU Hydropower Alliance har alliansen nå hatt sitt første høynivåarrangement i Brussel siden lanseringen. Sammen med Europakommisjonen var Statkraft og de andre selskapene i alliansen vertskap for et halvdagsseminar om vannkraftens rolle i energiomstillingen.  

Arrangementet ble åpnet av Birgitte Ringstad Vartdal, Executive Vice President for Nordics i Statkraft og etterfulgt av en uttalelse fra kommissær Kadri Simson. To panel diskuterte blant annet potensialet vannkraft har for å skape fleksibilitet og lagring samt utfordringene ved å innlemme fornybar kraft i energisystemet. Blant annet ble rammevilkår for utbygging av nye kraftverk og ettermontering av eldre kraftverk fremhevet som viktige problemstillinger å jobbe videre med.  

Sentralt står også balansen mellom vannkraft og biologisk mangfold. Den andre paneldebatten inkluderte representanter fra miljøorganisasjonen European Environmental Bureau og hevet viktig og nødvendige diskusjoner om forholdet mellom vannkraft og miljø. Alliansens mål er å løfte frem de positive sidene ved vannkraft og utpeke nødvendigheten av å vurdere vannkraft som en strategisk viktig teknologi i EUs arbeid fremover.  

Vannkraft sto i 2021 for 32 prosent av EUs fornybare elektrisitet og står for 12 prosent av total elektrisitetsproduksjon, noe som gjør denne teknologien til den andre største i EU.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Portrettfoto av Ingvill Østhassel til bruk på nettside.
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.