Regjeringen vil øke tempoet i nettutbyggingen

Publisert

Strømmast over et jorde i solnedgang

Foto: Jens Haugen/Elvia

Regjeringen har i dag publisert sin handlingsplan for nett. Her foreslår de flere grep for å korte ned tiden det tar å bygge strømnett.

Noen av de viktigste endringene er at konsesjonsprosessene for kortere linjer forenkles noe, det innføres en "fast track" for ukompliserte tiltak og det blir noe mer prioritering mellom prosjekter som står i kø for å knytte seg til strømnettet.

– Regjeringen kommer med flere gode forslag som vil bidra til mer nett, fortere. Det er veldig bra at de forenkler prosessene i de mindre og ukompliserte tilfellene, sier Kristin Lind, direktør for nett og kraftsystem i Fornybar Norge.

Elektrifiseringen krever ikke bare store mengder ny fornybar energi, men også massive investeringer i nettet. Dagens forvaltning er ikke rigget for å utvikle så mye nett på så kort tid som vi trenger nå. Statnett og andre nettselskap melder om at det er fullt mange steder i nettet. Derfor har regjeringen, med innspill fra bransjen, utviklet en handlingsplan for å øke kapasiteten i nettet fremover.

– Mye av oppsettet vi har i dag rundt utvikling av nettkapasitet, er laget for en helt annen tid. Med det tempoet vi er nødt å holde i elektrifiseringen, må reguleringen av nettselskapene fornyes. Regjeringen viser med sin handlingsplan at de er villige til å sette dette arbeidet i gang, sier Lind.

– Industriprosjekter kommer ikke i gang

Norges strømnett teller omtrent 330.000 kilometer med ledninger og kabler trukket på kryss og tvers av landet. Likevel varsler nettselskapene i dag om en manglende kapasitet på mer enn 21 gigawatt. Det krever en dobling av dagens kapasitet.

Fornybar Norge mener derfor at dagens handlingsplan kun markerer startskuddet for modernisering og effektivisering av forvaltningen av strømnettet.

– Over hele landet ser vi i dag industriprosjekter som ikke kommer i gang fordi de ikke får knyttet seg til strømnettet. Dette er de grønne arbeidsplassene alle politikerne våre ønsker, likevel får de beskjed om at det ikke er plass til dem før om 8–12 år. Slik kan det ikke være om vi skal lykkes med det grønne skiftet. Da må systemet forbedres kontinuerlig, og handlingsplanen for nett er et skritt i riktig retning, sier Lind.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: