Regjeringen vil ha bedre styring av forsyningssikkerheten

Publisert

Sildvikdammen om vinteren med snø

Sildvikdammen. Foto: Nordkraft

I dag la regjeringen frem forslag til ny styringsmekanisme for forsyningssikkerheten. Fornybar Norge forstår regjeringens behov for å sette inn tiltak og er klar for å møte nye krav, men vil se nærmere på detaljene i ordningen.

Regjeringen varslet i fjor høst at den arbeidet med tiltak for å bedre sikre forsyningen av norsk kraft grunnet den spesielle situasjonen i kraftmarkedet som følge av krigen i Ukraina. I dag ble forslag til ny styringsmekanisme fremlagt av statsministeren og olje- og energiministeren.

– Vi har stått i en ekstremsituasjon i kraftmarkedet som verken myndigheter eller kraftprodusenter har vært forberedt på. Det er naturlig at myndighetene har behov for å sette inn tiltak i denne situasjonen. Forsyningssikkerhet har alltid vært en viktig del av fornybarnæringens samfunnsansvar. Vi er klare til å møte nye krav. Nå skal vi se nærmere på detaljene før vi konkluderer endelig, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge. 

Styringsmekanismen er i praksis en verktøykasse med tiltak som skal bidra til å ivareta norsk forsyningssikkerhet avhengig av hvor alvorlig situasjonen er. 

– Det er produsentene selv som har kompetansen til og vet best hvordan magasinene skal disponeres, det opplever vi også er gjenspeilet i regjeringens forslag til styringsmekanisme. Vi er opptatt av at det er produsentene som skal ha dette ansvaret, og at inngripen i markedet bør begrenses til situasjoner der forsyningssikkerheten er i kritisk fase, sier Haga. 

Muligheten for å benytte tiltak avhenger av hvor anstrengt kraftsituasjonen vurderes å være til enhver tid. I første omgang vil NVE på et tidlig tidspunkt kunne iverksette rapporteringsordning og kreve at produsentene har en strategi for magasindisponering. 

Innfører tiltak for svært anstrengte kraftsituasjoner

Regjeringen innfører også tiltak som vil kunne benyttes i svært anstrengte kraftsituasjoner når vi nærmer oss rasjonering. I slike tilfeller åpner regjeringen for muligheten til å redusere eksport og å gripe inn i produsentenes magasindisponering. 

– Til syvende og sist er det kun økt utbygging av fornybar energi i hele landet som vil kunne sikre forsyningen av kraft i fremtiden. Her har regjeringen en stor gjenstående jobb å gjøre skal vi unngå knapphet på kraft de neste årene. Fornybarnæringen er klare til å gjøre sitt, og regjeringen må sikre rammevilkår og forutsigbarhet som legger til rette for det kraftløftet vi nå trenger, avslutter Haga.

Arbeidet videre med styringsmekanismen skjer gjennom forskriftsarbeid utover våren og lovarbeidet som etter planen oversendes Stortinget til høsten. Fornybar Norge skal følge og bidra aktivt inn i arbeidet videre i prosessen. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Magne Fauli