Nye styremedlemmer i Fornybar Norge

Publisert

Ane Marte Økland Hausken og Birgitte Ringstad Vartdal

Ane Marte Økland Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi AS og Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden i Statkraft ble valgt inn som nye styremedlemmer i Fornybar Norge 6. juni 2023. Foto: Lyse/CF-Wesenberg

Ane Marte Økland Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi, og Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden i Statkraft, er nye styremedlemmer i Fornybar Norge.

Fornybar Norges generalforsamling for 2023 ble avholdt tirsdag 6. juni. 

De nye styremedlemmene ble valgt på bakgrunn av valgkomiteens innstilling og et forslag fra salen. Av det sittende styret var det to styremedlemmer som gikk av.

Birgitte Ringstad Vartdal, konserndirektør Norden, Statkraft er nytt styremedlem. Hun erstatter Henrik Sætness som ønsket å gå ut av styret. Ane Marte Økland Hausken, administrerende direktør i Lyse Energi. ble valgt etter forslag fra salen.

Halvard Pettersen, administrerende direktør i Vesterålskraft, gikk av som styremedlem. Han kunne ikke gjenvelges da han har sittet i styret siden 2017.

Her finner du hele Fornybar Norges styre.