Ny vannkraftallianse i Brussel

Publisert

Mennesker på rad og rekke

Foto: Statkraft

Statkraft og ni andre europeiske vannkraftselskaper gikk offisielt sammen 4. mai for å promotere vannkraftens rolle i det grønne skiftet.

Alliansen

I et åpent brev overrakt til EUs energikommisær i et felles møte 4. mai har ti vannkraftselskaper, hvor Statkraft utgjør det norske bidraget, bedt om at vannkraften rolle i EUs Grønne Giv blir bedre reflektert i europeisk lovgivning. I brevet minner alliansen om at vannkraft står for tilnærmet 20 prosent av Europas elektrisitetsproduksjon. Selskapene mener det er bekymringsverdig at ikke Kommisjonen anerkjenner vannkraftens viktighet i Europas energimiks, spesielt som en fleksibel energikilde.

"Ambisjonen for denne alliansen er å etablere en tydeligere stemme for vannkraften i Brussel. Vi mener det er lite forståelse for vannkraftens rolle i produksjon av fornybar energi, lagring og fleksibilitet." Sa Josephine Andersen fra Statkraft i en samtale med Fornybar Norge. Hun nevnte, som også kommer frem i brevet til Kommisjonen, at alliansen ønsker en strategi for vannkraft i EU, på lik linje med det både vind- og solkraft og hydrogen allerede har.

Brevet viser til at magasinkraft og pumpekraft bidrar med energilagring og fleksibilitet. Når vind og solkraft produserer lite energi, kan vannkraftverk øke produksjon med oppspart eller pumpet vann. Selskapene ønsker at Kommisjonen i større grad anerkjenner viktigheten av disse egenskapene når det utarbeides ny regulering på energi- og klimaområdet.

Nedprioritert

Også støtteordninger er nevnt i brevet til Kommisjonen. Selskapene mener det ikke kun bør være fokus på støtteordninger til ny fornybar kraft, men også til bedre utnyttelse og utvidelse av eksisterende kraftanlegg. I Kommisjonens forslag til reformen av EUs kraftmarkedsdesign er to-veis differansekontrakter forslått som støtteordninger for ny fornybar energi og lagring. Alliansen understreker viktigheten av prissignaler for å sikre effektiv utnyttelse av fleksibiliteten i perioder hvor det er lite annen fornybar tilgjengelig og ber derfor om at vannkraft ikke begrenses av pristak eller pålegges obligatoriske differansekontrakter for eksisterende produksjon.  Når det gjelder støtteordninger til utbygging av energilagring, ber gruppen Kommisjonen å inkludere vannkraft, ikke kun fokusere på batterier. 

"Vi ønsker å promotere vannkraftens rolle tydeligere og raskere gjennom denne alliansen og sørge for at vannkraften ikke blir oversett eller nedprioritert, slik vi har sett tendenser til tidligere. Prioriterte områder fremover vil spesielt være reformen av elektrisitetsmarkedsdesignet og Net Zero Industry Act, hvor vannkraft ikke er inkludert i listen over strategiske viktige teknologier." – Josephine Andersen, Statkraft.

Veien videre

Alliansen har samlet hatt et møte med energikommisæren og vil i neste måned arrangere en Policy Session under EU Sustainable Energy Week sammen med talere fra blant annet SINTEF, International Energy Agency og International Hydro Power Association. Andersen viser til at de store endringene som skjer i kraftbransjen også skjer fort, og derfor er egen stemme for vannkraften være viktig for påvirkning i Brussel. Link til arrangementet og brevet til Kommisjonen finner du under artikkelen.

Les mer i artikelen

Renewable and affordable baseload and flexibility in the power system beyond 2030: hydropower and other solutions.

Se også Twittertråden fra EDF EU Affairs 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.