Fornybar Norge trekker vannkraftveileder

Publisert

Foto: Kraftstasjon med mye vann

Fornybar Norge trekker tilbake bransjeveilederen for hvordan vannkraft skal rapporteres i tråd med EUs taksonomi. Bakgrunnen er presiseringer fra EU-kommisjonen om regelverket.

Energi Norge (nåværende Fornybar Norge) publiserte en veileder i 2022 for hvordan norsk vannkraft skulle rapporteres for å være i tråd med EU-taksonomien for grønne investeringer.  

Taksonomiens rolle er å lede kapital inn mot bærekraftige prosjekter. Den definerer hva som regnes som bærekraftig, ut fra seks miljømål EU har satt. For at noe skal klassifiseres som bærekraftig innenfor disse målene, må en økonomisk aktivitet bidra vesentlig til minst ett av dem, og ikke være til hinder for noen av de andre.  

Det er ulike juridiske tolkninger av deler av regelverket. Det har også kommet presiseringer fra EU-kommisjonen i den senere tiden og regelverket vil utvikles videre. Det er ikke tvil om vannkraftens vesentlige klimabidrag, men alle kraftverk har en påvirkning på sitt lokale miljø. 

– Fornybar Norge mener at det må gjøres vurderinger av det enkelte kraftverks miljøpåvirkning og behov for miljøtiltak. Det er ikke nødvendigvis tilstrekkelig for taksonomien at kraftverket oppfyller miljøkravene fra norske myndigheter, sier Bård Standal, direktør for analyse og samfunn i Fornybar Norge. 

Fornybar Norge vil nå avklare juridiske spørsmål og komme med oppdaterte råd til medlemmene. Alle som har kjøpt veilederen, vil få direkte varsling om dette. 

– Vannkraften er en viktig kilde til fornybar energi, og det er viktig at den driftes på riktig måte slik at den bidrar til at vi både når klimamålene og de øvrige bærekraftmålene, sier Standal.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: