Fornybar Norge skal lede fellesnordisk energisatsning

Publisert

Fornybar Norge har tatt over formannskapet i Nordenergi, det fellesnordiske samarbeidsforumet for energi- og fornybarnæringene. Fra venstre: Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark, Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge, Åsa Pettersson, leder av Energiföretagen Sverige, Jukka Leskelä, leder av Finnish Energy, og Finnur Beck, leder av og islandske Samorka.

Fornybar Norge har tatt over formannskapet i Nordenergi, det fellesnordiske samarbeidsforumet for energi- og fornybarnæringene i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. Hovedfokus de neste to årene blir klimatiltak og fornybar energi.

Samarbeidsforumet består av Fornybar Norge og våre søsterorganisasjoner Energiföretagen Sverige, Finnish Energy, Green Power Denmark og islandske Samorka. Sammen representerer disse foreningene de fleste elektrisitetsprodusenter, nettselskaper og kraftleverandører i Norden.   

Sekretariatet til Nordenergi går på rundgang mellom medlemsorganisasjonene, og Fornybar Norge overtok ledelsen fra Finnish Energy 10. oktober.

De nordiske landene har alle en stor andel av fornybar energi i kraftsystemet, og derfor unike forutsetninger til å bidra til energiomstillingen i Europa. Samtidig har de også særegne nordiske utfordringer som kan løftes og løses i fellesskap i Nordenergi.

Avgjørende med høye ambisjoner for utslippskutt

Sekretariatsarbeidet med Nordenergi vil bli ledet fra Fornybar Norges kontor i Brussel, og målet er å fremme samlede posisjoner i energi- og klimadebatten, både i Norden og EU.  

– Å ha formannskapet i Nordenergi gir oss en mulighet til å fremme felles nordiske budskap. Hovedfokuset under vår ledelse de neste to årene vil bli ambisiøse klimamål og et sterkt Norden, sier Bård Standal, styremedlem i Nordenergi og nestleder i Fornybar Norge. 

– Det er avgjørende å opprettholde høye ambisjoner for utslippsreduksjon og avkarbonisering. Samtidig må vi sørge for en solid utbygging av fornybar energi og nett, slik at vi får et bærekraftig europeisk energisystem, med mer stabile priser for kundene, sier Standal.  

Prioriteringer de neste to årene 

Under Fornybar Norges ledelse av Nordenergi fra høsten 2023 og frem til høsten 2025 blir dette de viktigste prioriteringene: 

  • Vi skal være i front for å bidra til et avkarbonisert europeisk energisystem innen 2050, med ambisiøse mål for klimagassreduksjoner innen 2040, storstilt utbygging av fornybar energi og tydelige mål for energieffektivisering. 
  • Vi skal fremme energimarkeder som kan gi fleksibilitet for produsenter og kunder, og samtidig gi investeringssignaler for fornybar energi og føre til forutsigbare priser for kundene. 
  • Vi skal sikre mer nettutbygging i Norden og en sterkere rolle for nettselskapene. Systemet for finansiering og konsesjoner for nettutbygging på land og til havs må forbedres.  
  • Vi skal bedre den nordiske konkurransekraften innen digitalisering og grønn industriutvikling. 
  • Vi skal styrke nordisk solidaritet og samarbeid innen energisektoren og grønne verdikjeder.  
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.