Fornybar Norge med i viktig samarbeid for å akselerere bærekraftig havvind og havnett

Publisert

Burbo Bank havvindpark

Burbo Bank havvindpark. Foto: Paul Langrock / Ørsted

Havvind vil utgjøre en sentral del av Norges og Europas energiomstilling. Fornybar Norge har nå inngått i et nytt viktig internasjonalt samarbeid.

Fornybar Norge blir med i The Offshore Coalition for Energy and Nature (OCEaN) som samler frivillige organisasjoner, vindindustri og transmisjonssystemoperatører (TSOer) over hele Europa. De skal fremme samarbeid om bærekraftig distribusjon av havvind, samtidig som de sikrer samsvar med naturvern og sunne marine økosystemer. Fornybar Norge har signert et felles Memorandum of Understanding sammen med 32 organisasjoner og forpliktet oss til å samarbeide i en koalisjon for å akselerere utbyggingen av havvind og nettinfrastruktur.

Dette innebærer blant annet: 

  • OCEaN-medlemmer skal utvikle en frivillig samarbeidstilnærming for planlegging av miljøvennlig havvind og nettinfrastruktur.  
  • OCEaN-arbeidet skal bidra til utarbeidelse og implementering av de europeiske klima-, energi- og miljømålene.  
  • OCEaN bestreber seg på å fylle kunnskapshull, utvikle og foreslå nødvendige løsninger og overvåke utviklingen samt virkninger og effektivitet av tiltak.  

Direktør for produksjon og bærekraft, Øistein S. Galaaen, mener denne type internasjonalt samarbeid er viktig for utviklingen av hele havvindnæringen. 

– Havvindindustrien, frivillige natur- og miljøorganisasjoner og nettoperatører må samarbeide for at Europa skal oppfylle sine klima- og naturmål. Havvind og havnett er avgjørende for at Europa skal nå disse målene. 

– Fornybar Norge mener helhjertet at samarbeid er nøkkelen til å løse utfordringene som ligger foran oss. Derfor er vi svært glade for å bli med i OCEaN, en europeisk koalisjon som har til formål å samarbeide om å akselerere utbygging av havvind og nettinfrastruktur og samtidig sikre naturvern og marine økosystemer. 

Her kan du lese med om OCEaN: Homepage — Offshore Coalition (offshore-coalition.eu) 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: