Fornybar Norge lanserer Handlekraft – veikart mot 2030

Åslaug Haga overrekker veikartet til olje- og energiminister Terje Lien Aasland.

Åslaug Haga overrekker veikartet til olje- og energiminister Terje Lien Aasland. Foto: Fornybar Norge

Regjeringen skal kutte utslippene med 55 prosent til 2030. Fornybarnæringen vil hjelpe dem på veien.

– Halvparten av Norges energiforbruk er fossil, og vi er ikke i rute for å nå klimamålene. Derfor har vi laget et veikart for å hjelpe stortingspolitikerne med å få opp tempoet i utbyggingen av fornybar energi. Det er en avgjørende del av løsningen for å få klimautslippene ned, og samtidig opprettholde industrien og arbeidsplassene, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge. 

Elektrifisering er vårt fremste virkemiddel for å kutte klimagassutslipp. Mer fornybar energi er ikke løsningen på alle våre problemer, men en meget viktig ingrediens. For å øke tempoet i fornybarproduksjon, vil Fornybar Norge ha: 

  • Maks tre års konsesjonsbehandling fra myndighetene – uten at det går på bekostning av demokratiske prosesser 
  • Et skatteregime med bedre vilkår enn olje og gass 
  • Doblet nettkapasitet og regulering tilpasset dagens situasjon 
Tidsperpektivet går ikke opp

Næringen må i dag forholde seg til at det kan ta 5-12 år å få konsesjoner til å bygge. Da går ikke tidsperspektivet opp, når behovet for ren strøm er så prekært som det er i dag. 

Etter regjeringens skattebomber på vind- og vannkraft i fjor høst, går det feil vei med investeringene i Norge. På verdensbasis vil det i år investeres 1,7 kroner i ren energi for hver krone som plasseres i olje, gass og kull, ifølge Det Internasjonale Energibyrået, IEA. I Norge er det motsatt: 

– I Norge øker investeringene i olje og gass, mens de går ned i ren kraft og nett. I fjor ble det investert syv ganger så mye i oljenæringen som i fornybar energi, sier Haga. 

Fornybar Norge ber regjeringen komme på banen og sikre et energipolitisk forlik på Stortinget, slik at det kommer en plan fra nasjonalt hold for hvordan vi skal nå våre mål. 

– Vi trenger et kraftsystem 2.0 med mer kraft og nett, og større fleksibilitet. Det gamle er ikke godt nok lenger, hverken for industri eller husholdninger. Da må det skapes rammebetingelser som gjør det mulig. For å få den stabiliteten, trenger vi et bredt kompromiss på Stortinget, sier Haga. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: