Fornybar Norge ansetter to nye rådgivere innen havvind

Publisert

Fornybar Norge styrker satsingen på arbeidet med havvind, på både norsk og europeisk nivå, og har ansatt Sindre Østby Stub og Marita Tennebø som nye næringspolitiske rådgivere.

Sindre Østby Stub
Østby Stub begynner i den nye jobben 1. november. Han har en doktorgrad i materialkjemi fra Universitetet i Oslo, og kommer fra en stilling som fagansvarlig for energi i Miljøstiftelsen ZERO.
– Sindre har meget god kunnskap om energipolitikk generelt, og havvind spesielt. Han vil tilføre havvindteamet verdifull kompetanse og kapasitet, og har verdifull praktisk erfaring med virkemiddelbruk i havvind. Jeg ser frem til å få Sindre om bord, sier Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge.
 
Østby Stub har jobbet i Miljøstiftelsen Zero de siste seks årene, og har der også arbeidet med grønn omstilling av transport- og industrisektoren, og vært prosjektleder for rapporten ZERO 2030. Tidligere har han jobbet i Bellona, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) og vært daglig leder for Natur og Ungdom.
– Jeg gleder meg stort til å starte i jobben med å få havvind til å bli den neste store industrien i Norge, sier Østby Stub.
– Skal vi nå klimamålene trenger vi å doble kraftproduksjonen frem mot 2050. Havvind vil måtte bidra med store deler av dette. Så det er ikke et spørsmål om Norge kan lykkes med havvind. Vi må lykkes, sier han.
 
Marita Tennebø
Tennebø tiltrer stillingen 29. januar neste år. Hun har en mastergrad i europakunnskap fra NTNU, og kommer fra en stilling som senior markedsrådgiver ved Den britiske ambassaden i Oslo.
Derfra har hun solid erfaring med jobbing med britisk, norsk og europeisk energipolitikk, der havvind er blitt stadig mer sentralt.
– Marita tar med seg verdifull kunnskap om utforming av havvindpolitikk i en europeisk kontekst. Skal vi lykkes med norsk havvind, må vi både lære av og jobbe sammen med andre land for å få til gode løsninger, for eksempel om havnett. Her vil Maritas erfaring komplettere havvindteamet, sier Evang.
Etter mer enn 12 år ved Den britiske ambassaden ser Tennebø nå frem til å ta fatt på nye utfordringer i Fornybar Norge.
– Jeg gleder meg veldig til å bli med på Fornybar Norge-laget, og ta del i arbeidet med å gjøre energi- og havnasjonen Norge til et havvindland, sier Tennebø.
– Norsk industri har alle forutsetninger for å kunne skape nye verdier fra havvind, og Norge står foran en spennende tid hvor vi virkelig skal forme satsingen vår på fremtidens energikilder og industri. Vi er helt nødt til å gjøre dette i samarbeid med våre nordsjønaboer hvis vi skal få kostnadene ned og makismere mulighetene, sier hun.
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen