Europeiske bygninger må bli mer energieffektive

Publisert

Timea bygget

Foto: Pixabay

Europaparlamentets energi- og industrikomite (ITRE-Industry, research and energy) vedtok i februar et direktiv om energiprestasjoner i bygninger. Dette vil bli en viktig del av EUs Fit for 55 pakke.

Bakgrunn

Bygninger står for omtrent 40% av Europas energikonsum, og oppvarming, nedkjøling og varmtvann står for 80% av energien folk forbruker. For å nå EUs klimamål i tillegg til å gjøre Europa mindre avhengig av ustabil gassforsyning er energieffektivisering for privathjem, skoler, sykehus og kontorbygg helt sentralt. Samtidig som vi skal bygge ut ny fornybar energi, vil det også være viktig å utnytte den energien vi har på best mulig måte.

Hva innebærer direktivet?

Direktivet er en del av European Green Deal, og skal i kombinasjon med andre direktiver oppnå en energieffektiv og karbonvennlig bygningsmasse innen 2050. Det skal gi investorer forutsigbare rammer for fremtidig utbygging, og gjøre det enklere for forbrukere og bedrifter til å ta informerte valg som vil spare energi og penger.

Direktivet vil først og fremst standardisere et rangering-system som skal plassere europeiske bygg på en skala fra A (nullutslipp) til G (tilsvarende de dårligst stilte 15% av europeiske bygg). Direktivet vil også gi en målsetting for Europeiske land som skal sikre at de mest energikrevende byggene som ikke er bebodd skal ligge på E i skalaen innen 2027, og D innen 2030. Boliger skal ligge på E innen 2030 og D innen 2033.

Det vil bli gradvis lovpålagt å pusse opp de minst energieffektive byggene, og det kan etter hvert gjelde en stor bygningsmasse, da 75% av bygg i EU ikke er klassifisert som energieffektive. Renovering av gamle bygg går sakte, og bare omtrent 1% av EUs bygningsmasse blir renovert hvert år. EU ønsker å trappe opp renoveringsambisjonene gjennom det nye direktivet. Gjennom renovering skal bygg bedre ta vare på kulde om sommeren og varme om vinteren. Solceller og varmepumper vil være nøkkelteknologier for energieffektive bygg. Det vil også vektlegge lademuligheter for elbiler i nye og renoverte bygg for å fremskynde overgangen til en helelektrisk bilpark.

Status

Medlemslandene i Rådet ble enig om sin forhandlingsposisjon i oktober. ITRE har nå vedtatt sin posisjon, og det vil bli en plenumavstemning i Europaparlamentet før forslaget kan gå over til trilogforhandlinger med Rådet. Det er forventet at bygningsenergidirektivet vil bli vedtatt innen sommeren 2023. For Norge er direktivet en del av forhandlingene om EØS-innlemmelse av Ren-Energipakken fra 2018.

Les også Energy performance of buildings directive

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.