EU vil gi biometan og hydrogen lettere tilgang til gassinfrastruktur

Publisert

Nederlandske Wopke Hoekstra godkjent i Parlamentets miljøkomité som EUs nye klimakomissær sammen med ny sjef for EUs grønne giv, slovakiske Maroš Šefcovic. Foto: European Union 2023/ Fred Marvaux.

Forhandlinger mellom Rådet og Parlamentet pågår angående reform av EUs gass- og hydrogenmarked, som inkluderer revisjon av gassmarkedsdirektivet og revisjon av gassmarkedsforordningen (den såkalte gass- og hydrogenpakken). Formålet med revisjonen av de to rettsaktene er å avkarbonisere gassmarkedet ved og lette tilgangen til nettet for fornybar og lavkarbongasser som biometan og hydrogen.  

Hydrogen inkludert for første gang 

Kommisjonens forslag regulerer for første gang hydrogen. Sentralt står ønsket om å bygge opp infrastruktur for et europeisk hydrogenmarked og sikre en strategisk og langsiktig satsing. Gassmarkedsregelverket vil da omfatte alle typer gasser, fra fornybare til syntetiske, i tillegg til naturgass.  

For Parlamentet står oppbygning av en hydrogenøkonomi sentralt og deres posisjon fokuserer på å skaffe tilstrekkelig infrastruktur og investeringer for å sikre et integrert europeisk marked. Parlamentet foreslår en målsetning om at innen 2030 bør medlemsland sikre minst 35mrd kubikkmeter bærekraftig biometan og et årlig mål om å 20 % av russisk naturgassimport med et bærekraftig og lokalt produsert alternativ. I tillegg ønsker Parlamentet å etablere et sertifiseringssystem for lavkarbongasser og muliggjøre enklere bytte av leverandører for fornybare og lavkarbongasser.  

På Rådets side har diskusjonen sentrert rundt betingelser for å gjøre gasskjøpsplattformen permanent. EU-ambassadørene legger vekt på at deltakelse i ordningen skal være frivillig, at hydrogen i utgangspunktet utelukkes fra etterspørselsaggregering, at forpliktelser for energiselskaper bør presiseres, at kommisjonen vurderer mekanismen innen 2030. I tillegg vil de at Russland og Hviterussland blir utestengt fra å få tilgang til ordningen.  

Med mål om å nå klimamålene og styrke europeisk forsyningssikkerhet 

Revisjonen av gasspakken er en del av EUs grønne giv. En transformasjon av gassmarkedene er nødvendig for å hjelpe EU å nå klimamålene ved å redusere bruken av fossile energikilder. Begge rettsaktene har tilknytning til RePowerEU, som har som mål å redusere avhengigheten av russisk gass og dermed øke forsyningssikkerheten i EU. Gassdirektivet er del av EUs tredje energimarkedspakke og ble innlemmet i EØS-avtalen i 2018. Revisjonen vil kreve endringer i nasjonal lov, inkludert Norge, og krever dermed samtykke fra Stortinget. 

Etter trilogforhandlingene mellom Rådet og Parlamentet må avtalen blir formelt godkjent i hver institusjon før den trer i kraft.  

Les mer her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.
Portrettfoto av Ingvill Østhassel til bruk på nettside.