EU har lansert ny plan for grønn industrivekst

En innsjø ved foten av et fjell, industri, en vindmølle og en åker

Foto: Pixabay

EUs Green Deal Industrial plan er en handlingsplan for å massivt styrke Europas teknologiske utvikling og produsering av utslippsfrie produkter det neste tiåret. I tillegg til å nå EUs klimamål og kutte avhengigheten av russisk gass er tiltaket et svar på USAs massive subsidieringspakke IRA.

IRA

Biden-administrasjonen annonserte i august 2022 Inflation Reduction Act (IRA), en 369 milliarder subsidieringspakke for grønne initiativer. Hensikten er å løfte den grønne omstillingen i USA, og bidra til Bidens mål om et netto nullutslippssamfunn i USA innen 2050. Dette er gode nyheter for USA og verdens klimamål, men kan gi ulike konkurransevilkår. Leder for Europakommisjonen Ursula von der Leyen kommenterte dette i sin tale på World Economic Forum i Davos 17. jan 2023, og presenterte en plan for å motvirke investorflukt fra Europa.

Konsekvenser og EUs svar

Den enorme subsidiepakken IRA vil gjøre grønne investeringer i USA svært attraktivt. Batteriselvskapet Northvolt AB er blant aktørene som nå revurderer produksjon i Europa, for heller å flytte til USA hvor de kan få subsidier og er mindre eksponert for svingende kraftpriser. For at EU skal nå klimamålene i Fit for 55, og gjennom REPowerEU bli mindre avhengig av russisk gass må det være attraktivt å investere i grønn kraftproduksjon og industri i Europa.

Green deal industrial plan tar utgangspunkt i fire pilarer: det regulatoriske, det finansielle, ferdigheter og handel. Den regulatoriske pilaren vil sørge for raskere godkjenning og konsesjonsutdeling av grønn industri. Finansieringsplanen går ut på å løsne på regelverk for statlige subsidier til grønn industri. Det er også planer om å opprette et "European Sovereignty Fund" som skal sikre at det ikke kun blir rike land som Tyskland og Frankrike som får utnytte fordelene av subsidielover. Utformingen av kraftmarkedsdesign og sikring av kritiske råvarer vil også bli sentrale deler av industriplanen.

Kraftnæringen

Gjennom Net-zero Industry Act skal det bli satt mål for industrikapasitet for 2030, og det skal gjøre det lettere for aktører å bygge ut ny grønn industri. Dette vil bli gjort med raskere konsesjonsutdelinger og enklere regelverk. Critical Raw Material Act er også en del av den kommende industriplanen til EU, som skal sørge for bedre handelsavtaler for råvarer som er nødvendige for grønn industri, samt forbedre resirkulering av allerede tilegnede råvarer. 2023 marker også "The European year of skills". EU vil ha fokus på å utdanne og videreutdanne folk så vi har de nødvendige kapasitetene for å gjennomføre den massive industrireformen som vil bli nødvendig for det grønne skiftet. Disse reformene vil gjøre det lettere for aktører i kraftindustrien å få tillatelse til utbygging og sikre de nødvendige materialene og menneskene til ny fornybar kraftutbygging.

Norge imellom

Hva dette vil ha å si for Norge er det fortsatt tidlig å si noe om. Direktør for Yara Clean Ammonia Magnus Krogh Ankarstrand kunne fortelle at selskapet ville fått 22 milliarder kroner i subsidier om de hadde flyttet virksomheten til USA. Han advarte om at IRA vil kunne tappe EU og Norge for grønne investeringer om det ikke blir fattet tiltak. I en uttalelse fra Von der Leyen 1. februar tok hun nok en gang opp viktigheten av å handle raskt og smart for å unngå investorflukt fra Europa og samtidig unngå en handelskrig med USA. Det er som kjent ikke noe mangel på investorvilje i Norge for utbygging av blant annet vindmøller, men det går for sakte i regjeringen.

Vi håper at industrireformen i EU vil ha gode ringvirkninger for norsk grønn industri. Det vil være en debatt om EUs Green Deal Industry Plan i det Rådet 9. februar, og lederen av Kommisjonen håper å ha et forslag til juridiske tiltak klart innen midten av mars.

Les mer om saken: The Green Deal Industrial Plan: putting Europe's net-zero industry in the lead

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.