Enova-program vil styrke norsk flytende havvind

Publisert

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023. Foto: Sindre Sættem

Enova lanserer et nytt program for flytende havvind med ramme inntil to milliarder kroner i første runde. Programmet skal stimulere til økt innovasjon og teknologiutvikling samt bidra til lavere kostnader for produksjon av vindenergi på Utsira Nord og kommende arealer. Første utlysing har søknadsfrist 1. desember 2023.

– Dette havvindprogrammet er gode nyheter, og et godt grep fra regjeringen og Enova. Programmet kan gi rom for ytterligere læring, uttesting av konsepter, og forhåpentligvis kostnadsreduksjoner, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Fornybar Norge ser på dette som en del av forberedelsene til en storskala satsing på flytende havvind. Hvis Norge holder tempoplanen med den planlagte byggingen av flytende havvind på Utsira Nord, er vi fortsatt blant dem som leder an i utviklingen av flytende havvind.

Flytende havvind kan bli en vesentlig industrimulighet for Norge, i et verdensmarked med stort potensial og behov for denne teknologien. I tillegg vil det gi oss mer kraft til norsk industri og norske husholdninger, og bidra til at Norge kan nå sine klimamål.

For å lykkes med flytende havvind må vi jobbe kontinuerlig med kostnadsreduksjoner. Da er neste skritt større volum og skalering av de flytende havvindprosjektene. Her vil full realisering av alle tre prosjekt på Utsira Nord spille en nøkkelrolle.

– Jeg er overbevist om at havvindsatsingen er en god investering for AS Norge. Vi må tenke langsiktig. Neste steg blir å lande et godt opplegg for Utsira Nord, deretter må den store utlysningen i 2025 konkretiseres. Fremover trenger vi en bred politisk enighet om hovedlinjene i norsk havvindsatsing, sier Haga.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.