Flere LO-forbund advarer mot vindkraftskatten

Publisert

vindmøller

Luteland vindkraftverk. Foto: Norwea

EL og IT Forbundet, Industri Energi og Fellesforbundet advarer sammen med Norsk Industri og Fornybar Norge mot regjeringens grunnrenteskatt på landvind.

"Vi viser til regjeringens høring av grunnrenteskatt for landvind og advarer mot å innføre forslaget slik det foreligger. Norge har et akutt behov for mer fornybar energi i årene som kommer. Vindkraft på land er helt avgjørende for at energiproduksjonen skal øke i tilstrekkelig grad."

Bak brevet til Finansdepartementet, Olje- og energidepartementet og flere komiteer på Stortinget, står organisasjonene i Krafttak - et samarbeidsforum med mål om å forene produksjon og forbruk av kraft for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser på fastlandet.

Dette er Krafttak

Krafttak representerer arbeidsgivere og arbeidstakere innen kraft og industri, og består av Fornybar Norge, Norsk Industri, Industri Energi, Fellesforbundet og EL og IT Forbundet. 

– Regjeringen har bedt om innspill til forslaget, og den har fått gode råd fra både fagbevegelsen, industrien og fornybarnæringen. Norge har et akutt behov for mer energi i årene som kommer, og det må på plass et skattesystem som stimulerer til nye investeringer, sikrer den vindkraften vi har og som legger til rette for nye industrikraftavtaler. Nå oppfordrer vi politikerne til å samle seg om et bredt forlik som innretter grunnrenteskatten på en nøytral og industri- og fornybarvennlig måte, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Viktig for klimamål, industri og strømpriser

Endringene organisasjonene ber om er viktige for at Norge skal innfri sin klimaforpliktelse i 2030, trygge arbeidsplasser i industrien og bidra til lavere strømregninger for vanlige forbrukere og øvrig næringsliv.

Norge styrer mot kraftunderskudd i 2027, ifølge Statnetts kortsiktige markedsanalyse for 2022-27, og behovet for mer energi er stort. Omtrent halvparten av vindkraften som produseres i Norge selges til industrien gjennom langsiktige kraftavtaler. Vindkraft er derfor viktig som industrikraft, noe som utformingen av grunnrenteskatten må ta hensyn til. Dette gjelder både for eksisterende industri og etablering av ny industri. Organisasjonene bak brevet ber om følgende endringer:

  • Grunnrenteskatten må være investeringsnøytral og ikke til hinder for utbygging av samfunnsøkonomisk lønnsom vindkraft. Skatten må utformes som en ren kontantstrømskatt som for vannkraften med kontant utbetaling av negativ grunnrente.
  • Det er fundamentalt viktig at energiselskapenes reelle inntekter legges til grunn, også der de kommer fra fastpriskontrakter og spotpriser. 

Les mer om saken hos Fri Fagbevegelse

Utover dette viser organisasjonene til sine høringsuttalelser, og ser fram til å bidra konstruktivt i dialogen om beskatningen av vindkraftverk i Norge. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Robert Kippe
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen