Enighet om vindskatten: – Håper dette er starten på brede fornybarforlik

Vindmøller på fjellet

Adobe_Stock. Foto: ianachyrva - stock.adobe.com

Fornybar Norge mener at forliket om grunnrenteskatt på landvind innebærer tydelige forbedringer av det opprinnelige forslaget, særlig for framtidige vindkraftanlegg.

– Jeg takker de politikerne som har vært med på å lande et bredt flertall om vindskatten. Satsingen på omstilling og fornybar energi er avhengig av stabilitet og langsiktighet. Vi oppfordrer partiene til å fortsette samarbeidet, og med det sikre landet en enda mer offensiv politikk for fornybar energi i årene som kommer.

Det sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

I det nye forslaget skal framtidige vindkraftanlegg beskattes etter samme prinsipp som vannkraft og petroleum, hvor negativ grunnrenteskatt utbetales. Dette er en viktig endring fra regjeringens utgangspunkt, og det er viktig for at Norge kan komme i gang igjen med utbyggingen av fornybar energi.

– Det er bra at politikerne ønsker å legge til rette for mer kraft. De har gjort en del endringer i det opprinnelige forslaget som langt på vei fjerner de negative insentivene for å bygge ut ny vindkraft, og det er fint. Dessverre kommer eksisterende vindparker dårlig ut, sier Haga.

Påfører investorene store tap

Regjeringen sa at de ville ha "rause overgangsordninger" for de eksisterende kraftverkene, men foreslo noe som var langt fra raust. Forliket reduserer de negative konsekvensene for eksisterende kraftverk fra regjeringens opprinnelige forslag, men påfører likevel investorene store tap – langt større enn det som var medregnet ved investeringen.

– Det er svært lite tillitvekkende at politikerne endrer rammevilkår med tilbakevirkende kraft. Det betyr at investeringsbeslutninger som er gjort for de eksisterende vindparkene har fått helt andre vilkår enn de i utgangspunktet hadde, sier Haga.

Vi presiserer at vi ikke ennå har sett den reviderte lovteksten og innstillingen.

Forliket innebærer dette:

  1. Effektiv skattesats settes til 25 prosent.
  2. Det innføres utbetalingsordning for negativ grunnrenteinntekt for nye kraftanlegg når de blir satt i drift og Skatteetaten har gjennomført kontroll av fastsatt skatt, forutsatt ESAs godkjennelse av ordningen. I mellomtiden fremføres negativ grunnrenteinntekt med rente.
  3. Inngangsverdien oppjusteres med 40 pst. i forhold til regjeringens opprinnelige forslag, oppad begrenset til 85 pst. av historisk kostpris.
  4. Inngangsverdien for eksisterende anlegg avskrives lineært over fem år. I tillegg beregnes det venterente som i regjeringens forslag.

Disse partiene er med: Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne og Kristelig Folkeparti

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: