Staten fikk 25 milliarder i ekstra strøminntekter første halvår

Foto: Eidefossen

Beregninger fra Energi Norge viser at  staten kan regne med 25 milliarder kroner i ekstraordinære inntekter første halvår.

Rekordhøye strømpriser i Sør-Norge gir regjeringen handlingsrom til å hjelpe både husholdninger og særlig utsatte bedrifter med strømstøtte.

Staten kan regne med 25 milliarder kroner i ekstraordinære inntekter første halvår, sammenliknet med et halvår med normale strømpriser. Det viser nye beregninger fra Energi Norge. 

Skatteinntekter fra vannkraften utgjør rundt 18 milliarder av ekstrainntektene, ettersom vannkraftproduksjon er tungt skattlagt i Norge. I tillegg kommer rundt fem milliarder kroner i forventet ekstra resultat fra Statkraft, samt to milliarder i økt merverdiavgift fra husholdningene.  

Rom for strømstøtte 

– Det er grunn til å tro at inntektene blir enda høyere i andre halvår. Regjerningen har dermed handlingsrom til å hjelpe både husholdninger og særlig utsatte bedrifter med strømstøtte. Men det er viktig at ordningene fortsatt gjør det lønnsomt å spare på strømmen, og at de ikke virker konkurransevridende på næringslivet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.  

Regjeringen har selv anslått at tiltak inneværende år vil koste 40,7 milliarder kroner. Det inkluderer strømstøtte til husholdningene, redusert elavgift i første kvartal, økt bostøtte og andre tilskudd til sårbare grupper. Den varslede strømstøtten til bedrifter er ikke med i regnestykket. 

Mer til kommunene 

I tillegg til statens ekstraordinære inntekter, har vertskommuner (der kraftverkene ligger) og eierkommuner hatt ekstrainntekter på til sammen ni milliarder kroner.  

Statens inntekter i første halvår er sammenliknet med et normalår med en strømpris på 40 øre per kilowattime, slik situasjonen var i 2018 og 2019. I årets første seks måneder har snittprisen i Sør-Norge ligget mellom 1,20 og 1,90 kroner per kilowattime – eksklusive nettleie og avgifter. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Aslak Øverås