Skattegrep kan gi bedre fastpristilbud

Publisert

Solbergfoss med en regnbue. Foto

Flere husholdninger og bedrifter bør vurdere fastpris på strøm utover våren og sommeren. Fastpris gir mer stabile og forutsigbare strømregninger. Energi Norge foreslår nå et skattegrep for vannkraften som kan gi et bedre fastpristilbud i markedet.

Mange strømkunder i Sør-Norge har fortvilt over de høye strømprisene denne vinteren. Prisene har vært historisk høye på grunn av lite vann i Sør-Norge og høye gass- og kvotepriser i Europa. Regjeringens strømkompensasjon har dempet strømregningene betydelig og vært et viktig bidrag, men på sikt bør flere kunder vurdere fastpris på strøm.  

Utvide kontraktsunntaket i grunnrenteskatten 

Et enkelt skattegrep kan bidra til et bedre tilbud av fastprisavtaler:  
I dag må vannkraftprodusenter legge spotprisen til grunn når de beregner grunnrenteskatt til staten. Ved å tilby langsiktige kraftavtaler, risikerer de dermed å måtte betale skatt av inntekter de ikke får, hvis spotprisen legger seg over kontraktsprisene.  

Langsiktige avtaler til kraftintensiv industri har unntak fra denne regelen. Her legges faktisk pris til grunn for skatteberegningen. Energi Norge mener at dette unntaket bør utvides til også å gjelde husholdnings- og bedriftsmarkedet. Da vil flere vannkraftselskaper kunne tilby langsiktige avtaler til en forutsigbar pris. Lavere risiko for selskapene vil gi et større utvalg av slike strømavtaler. 

- Gjennom å legge avtaleprisen til grunn for lange (f.eks. over 3 år) vannkraftavtaler til husholdnings- og bedriftsmarkedet, på samme måte som for industri vil vannkraftprodusenter kunne tilby mer attraktive langsiktige avtaler i markedet. Dette vil igjen kunne bety bedre tilbud fra strømleverandørene til kundene. Vi mener en slik utvidelse av kontraktsunntaket ikke vil gi provenytap, men bidra til større forutsigbarhet også for grunnrenteinntektene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.  

Produsentene er klare til å tilby lange avtaler og forslaget kan gi virkning allerede for vinteren 2022-2023. 

- Vi vil anbefale å samtidig utvide dagens garantiordning for lange industrikraftkontrakter til også å omfatte flere bransjer, inkludert strømsalgsselskapene. Verken kundene eller bransjen kan leve med slike svingninger i strømprisen. Snittprisen på Østlandet ble 9 øre/kWh i 2020 og 76 øre i 2021. Det oppleves både uforståelig for mange, men først og fremst er det særdeles krevende for økonomien til både folk og bedrifter, understreker Knut Kroepelien.  

Bransjen skal tilby bedre fastprisavtaler 

Energi Norge mener at strømleverandørene har tilbudt gode fastprisavtaler på strøm de siste ti årene, men gjør nå en rekke grep for å bedre disse avtalene ytterligere. 

  • Dialog med Forbrukerrådet om "best practice"
  • Oppdatere sertifseringsordningen Trygg Strømhandel
  • Se og lære av våre nordiske naboland hvor fastprisandelen er høy
  • Prosjekt om det underliggende prissikringsmarkedet på Nasdaq og i det bilaterale markedet
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: