Regjeringens skattegrep kan føre til en dypere og lengre kraftkrise

Publisert

Foto: Knut Kroepelien står foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen.

Energi Norge mener skattegrepene regjeringen presenterer kan føre til en dypere og lengre kraftkrise. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Regjeringen har i dag fremlagt planer om vesentlige skatteskjerpelser på fornybar energi. Det innebærer innføring av grunnrenteskatt på vindkraft, økning av grunnrenteskatten på vannkraft og en ekstraordinær avgift på vann- og vindkraft.

– Skattegrepene regjeringen presenterer i dag kan føre til en dypere og lengre kraftkrise, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

– Vi forstår regjeringens behov for å levere et stramt budsjett, men vi mener det er feil å ta inn penger som ellers ville blitt brukt til å bygge mer fornybar energi. Fornybarnæringen er allerede blant landets mest beskattede næringer, og så å si alle inntekter går enten til å bygge mer kraft eller til å betale utbytte til offentlige eiere.

Spesielt vannkraften treffes hardt av dagens forslag. Regjeringen estimerer at det vil medføre en samlet marginalskatt på 90 prosent. Næringen frykter at flere vannkraftprodusenter vil ende opp med en effektiv skattesats over 100 prosent.

– Den opplagte løsningen på dagens situasjon er å bygge mer ren kraft. Det må være Norges hovedprioritering fremover. Vi vet også at kraftoverskuddet ligger an til å forsvinne innen få år dersom vi ikke får fart på kraftutbyggingen. Da er det helt feil prioritering av regjeringen å hente inn disse midlene til andre formål.

Skatteforslagene setter en effektiv stopper på den optimismen og investeringsviljen som kontantstrømskatt medførte.

Godt grep for å legge til rette for bedre fastprisavtaler

Regjeringen tar også grep for å legge til rette for bedre fastprisavtaler, noe Energi Norge i stor grad stiller seg bak.

– Det er svært positivt at regjeringen går videre med planene om å utvide kontraktsunntaket for grunnrenteskatt for vannkraftprodusentene, slik næringen har bedt om. Nå vil man kunne skatte av kontraktspris heller enn spotpris. Et høyere regulert påslag, slik vi har bedt om, vil gjøre det mulig for strømleverandørene å tilby slike avtaler. At man nå begrenser ordningen til kontrakter på fast volum tar risikoen ned, vil gjøre kontraktene rimeligere og gjør det også mer attraktivt å være en fleksibel forbruker, noe kraftsystemet er avhengig av.

Det kan se ut til at man har tenkt at det nye høyprisbidraget skal være et ekstra incentiv for produsentene til å tilby gunstige fastprisavtaler, siden dette begrenser oppsiden av å heller selge i spotmarkedet eller inngå avtaler til høyere pris. Det kan være korttenkt.  

– Vi er svært bekymret for hva det totale skattetrykket på vannkraften vil bety for muligheten til å gjennomføre de helt nødvendige investeringene som skal til for nok og rimelig fornybar kraft i fremtiden. Uten forutsigbarhet for at det er mulig å investere i takt med økt forbruk vil prisene også i framtiden bli betydelig høyere enn vi har vært vant til, også fastprisavtalene til bedrifter.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: