Regjeringen bremser havvindsatsing i Nordsjøen

Publisert

Havvindmøller med flere vindmøller i horisonten

Regjeringens havvindplan innebærer en halvering av ambisjonsnivået i første fase, mens andre land satser for fullt. Utsettelsen av en beslutning om hybridnett går på tvers av rådene fra en samlet havvindindustri, mener Energi Norge.

Regjeringen la i dag frem sine planer for en havvindsatsing i Nordsjøen, som innebærer at det i første fase skal bygges 1500 MW i Søndre Nordsjø II. Dette vil gi rundt 7 TWh i årlig kraftproduksjon som skal overføres i kabel direkte til Norge. Først for utbyggingen i andre fase er det aktuelt å koble seg på det såkalte nordsjønettet som knytter produksjonen til flere land.

– Havvindindustrien har vært svært tydelig på at hybridnett er en forutsetning for å få til lønnsom utbygging av storskala havvindproduksjon i Sørlige Nordsjø. Vi frykter at planen som nå er lagt frem vil bremse investeringsviljen. Det er også høyst uklart hvor store subsidier som må til for å realisere første fase, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Kunne blitt lønnsomt fra start

En utbygging basert på tilgang til flere markeder, ville gjort investeringene lønnsomme fra start og dermed spart norske skattebetalere for milliarder i subsidier. Den første produksjonen vil uansett ikke være i gang før mot slutten av tiåret, og dermed ikke avhjelpe norske strømpriser på kort sikt.

– På den positive siden har regjeringen i dag sendt forslag til inndeling av de åpnede havområdene på høring. Det er også bra at NVE har fått i oppdrag å identifisere nye områder for utbygging. I tillegg varsler regjeringen at en utredning av hybridnettløsninger for fase to vil komme i løpet av høsten. Vi må bare håpe at investorene har tålmodighet til å vente, sier Kroepelien.

Energi Norge oppfordrer regjeringen til å styrke samarbeidet med de ulike aktørene som har interesser i Nordsjøen – både innen industri, fiskeri, skipstrafikk og miljø.

– Regjeringen bør snarest mulig få på plass et samarbeidsforum, noe alle aktørene har etterlyst. I tillegg bør den gå i gang med miljøundersøkelser i Sørlige Nordsjø II allerede til sommeren, slik at vi holder tempoet oppe der det er mulig, avslutter Kroepelien.

Norge har et enormt potensial for utvikling av havvind, som vil være viktig for å gi nok fornybar energi både til klimatiltak, industrisatsing og nye arbeidsplasser. Energi Norge og Konkraft mener det bør legges til rette for utbygging av 2-3 GW vindkraft på norsk sokkel hvert år i perioden 2030 til 2050. Dette vil resultere i en samlet årlig havvindproduksjon på 160-300 TWh. Til sammenlikning har Norge i dag en samlet årlig kraftproduksjon på ca. 150 TWh.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: