NVE: Norge kan ikke redusere krafteksport av hensyn til strømpris

Publisert

Bilde av vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, tatt på taket av M29.

Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør i NVE. Foto: Catchlight/NVE

EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner av hensyn til forsyningssikkerhet, men ikke for å presse ned strømprisene. Det er konklusjonen i en fersk vurdering fra NVE.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE har vurdert Norges juridiske handlingsrom for tiltak knyttet til overføring av kraft til utlandet, på oppdrag fra Olje- og energidepartementet. Konklusjonen er at handlingsrommet for å begrense krafteksport til våre naboland er relativt begrenset.  

– EØS-avtalen åpner for eksportrestriksjoner når relevante hensyn tilsier det. Etter vårt syn er forsyningssikkerhet et slikt relevant hensyn, mens beskyttelse mot høye priser ikke er det. Hvis en restriksjon skal være lovlig, må den være egnet til å bedre forsyningssikkerheten, og den må være forholdsmessig. Et viktig element i den vurderingen er at den ikke skal gå lenger enn det som er nødvendig for å oppnå tilstrekkelig forsyningssikkerhet, sier NVE-direktør Kjetil Lund. 

Energi Norge støtter vurderingen fra reguleringsmyndigheten. 

– Vi mener NVE har gitt en god analyse av dilemmaene ved å gripe inn i kraftmarkedet nå. Eksportregulering løser uansett ikke den akutte situasjonen vi nå står oppe i med ekstreme strømpriser. Eventuelle nye tiltak må utredes grundig, så man ikke risikerer at de virker mot sin hensikt, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.   

Ingen andre EU-land med restriksjoner 

NVE påpeker i sitt brev til departementet at de ikke kjenner til noen andre EU-land som har iverksatt eksportrestriksjoner. Det er dermed lite erfaringsgrunnlag å trekke på fra resten av Europa.  

– Eventuelle restriksjoner må utformes i tråd med EØS-regelverkets bestemmelser, og bør være godt forankret hos våre omkringliggende land. I motsatt fall kan restriksjoner føre til mottiltak fra andre land, med den virkning at forsyningssikkerheten vår svekkes, snarere enn styrkes, mener NVE.    

Direktoratet understreker at en eventuell eksportrestriksjon ikke vil stimulerer til økt kraftproduksjon, noe som også vil kunne svekke forsyningssikkerheten vår. Dersom tiltaket for eksempel skal innføres på et gitt tidspunkt eller for en bestemt fyllingsgrad, kan det gi produsenter insentiv til å produsere mer før restriksjonen inntreffer enn de normalt ville gjort.   

Mindre inngripende tiltak har effekt 

Direktoratet viser til muligheten for å benytte mindre inngripende tiltak med god effekt:  

– For eksempel tyder mye på at den innførte rapporteringsordningen for kraftprodusenter med vannmagasiner virker effektivt. Gitt at det ikke produseres kraft fra slike magasiner, vil ytterligere tiltak ha begrenset virkning for forsyningssikkerheten, skriver NVE. 

NVE ønsker nå å få vurderinger og synspunkter fra andre relevante fagmyndigheter, interesseorganisasjoner, Statnett, aktørene i kraftbransjen og andre interesserte.   

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: