Norsk kraftdugnad for Ukraina

Nyhet, Strømnett

Publisert

To menn på inspeksjon av en kraftmast på en snøkledd fjelltopp. Foto

Inspeksjon på fjelltopp.

Halvparten av Ukrainas strømnett er ødelagt av russisk aggresjon. Norge har sendt materiell allerede, men det trengs enda mer.

Ukraina går en hard vinter i møte som følge av at Russland bevisst retter angrep mot sivil infrastruktur, som kraftproduksjon og nettanlegg. Flere titusener av mennesker mangler strømforsyning, og områder langt unna krigshandlingene er utsatt for russisk terrorisme som gjør at de ikke har en stabil strømforsyning.  

Per 23. november er det anslått at om lag halvparten av ukrainsk energiinfrastruktur er ødelagt av russiske missiler og droner, og denne uken var for første gang alle kjernekraftverkene i landet frakoblet strømnettet. Temperaturen flere steder i Ukraina har allerede nådd minusgrader, og vintertemperaturer i Ukraina kan gå ned til -15°C. 

Norske kraft- og nettselskaper har allerede sendt av gårde laster med materiell til Ukraina. Blant annet har Agder Energi Nett, Haugaland Kraft, Fagne, Enida, Glitre Energi Nett og Statnett stilt materiell til disposisjon. Transporten skjer i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, som sender forsendelser ukentlig.

– Kraftnettet er en kritisk infrastruktur, noe den russiske terroren brutalt illustrerer. Norske nettselskaper stiller opp for sine kolleger i Ukraina og sender det vi kan, men behovet er dessverre bare økende, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

Bransjen koordinerer gjennom REN, som samler inn og sammenligner behov fra Ukraina opp mot tilgjengelig materiell hos norske leverandører. NVE har tildelt midler for at denne prosessen skal være så god som mulig. 

Materiell fra Fagne og Haugaland Kraft.

Enda mer materiell trengs 

Ukraina ber om hjelp gjennom flere kanaler, blant annet har EU-kommisjonen sendt ut en oppfordring til energiselskaper over hele Europa til å donere materiell. DSB mottar anmodninger direkte fra ukrainske myndigheter, NATO og EU. 

Det er størst behov for aggregater og tilhørende tilkoblingskabler, men nettet skal også repareres, og det er dermed behov for flere andre typer komponenter. REN har en oppdatert liste. 

REN, NVE og DSB forsikrer at alt utstyr som sendes faktisk trengs i Ukraina. Utstyr som tilbys samles i en database, og ingenting blir sendt før Ukraina takker ja til det spesifikke materiellet. Den fysiske forsendelsen sendes til EUs base for støtte til Ukraina i Polen, før det sendes til Ukraina. EU og UD finansierer selve transporten. 

Det åpnes også for gjenanskaffelser, som innebærer at selskapene kan sende utstyret sitt til Ukraina, og få helt eller delvis finansiert kjøp av nytt liknende utstyr. 

Norske selskaper som tror de kan bidra, oppfordres til å ta kontakt med Magnus Johansson i REN på telefon 47483829 eller e-post magnus@ren.no. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: 
Profilbilde Kristin H. Lind.
Profilbilde av