Nord-Norge hadde Europas billigste strøm i 2021

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Foto: En bar kvist og en rund bygning og mange flagg

Europa opplevde historisk høye strømpriser i 2021. Forskjellen mellom Norden og kontinental-Europa var større enn noen gang. Den dyreste strømprisen opplevde Storbritannia, og den rimeligste strømprisen hadde Nord-Norge.

Strømprisen har vært et hett diskusjonstema langt utenfor Norge. Alle landene i Europa diskuterer i disse dager hvorfor strømprisen ble så høy i 2021, og hvilke tiltak som må på plass fremover for å unngå priser som er både usosiale og et hinder for elektrifisering. Prisbildet vi opplever nå, og i 2021, kan også gi noen muligheter. Energieffektivisering og investeringer i ny fornybar strømproduksjon har aldri vært mer lønnsomt.  

En sammenligning av strømpriser i Europa gir bare et delvis bilde over energifakturaene for europeerne. Avgifter og nettleie holdes utenfor, og i tillegg bruker en nordmann langt mer strøm enn sin venn i Tyskland som bruker mer gass til matlaging og oppvarmning.  

Nord-Norge hadde Europas billigste strøm i 2021

Den aller billigste gjennomsnittprisen i Europa i 2021 fikk Nord-Norge (NO4) med 35,74 øre/kWh. Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5) hadde en pris rundt 76 øre/kWh. De andre nordiske landene ligger rundt de norske prisene med rimeligere priser i nord og dyrere i sør.  

Nordiske spotpriser gjennnomsnitt 2021.png

Figur 1: Norden er 12 prisområder (pluss de baltiske landene). Priser i øre/kWh. (Kilde: Kinect Energy)

Store prisforskjeller mellom Norden og kontinental-Europa 

Den gjennomsnittlige strømprisen i Norden i 2021 ble 63,15 øre/kWh. Det er den dyreste prisen Norden har opplevd de siste 20 årene. Samtidig har prisforskjellen mellom Norden og kontinental-Europa aldri vært større. Tyskland fikk en pris på 97,77 øre/kWh, Nederland en pris på 103,84 øre/kWh og aller høyest var Storbritannia med svimlende 138,40 øre/kWh.  

Figur 2: Stor prisforskjell mellom Norden og kontinental-Europa. Priser i øre/kWh. Hold over hvert land for å se hvor mye høyere prisen var enn i Norden(Kilde: Kinect Energy) 

Norden har hatt Europas laveste strømpriser i 20 år 

Den gjennomsnittlige strømprisen i Norden de siste 20 årene (2000-2021) har vært 29,74 øre/kWh. Tyskland har hatt 34,92 øre/kWh, Nederland har hatt 40,25 øre/kWh, Storbritannia har hatt 46,77 øre/kWh for å nevne noen av landene på figur 3.  

Strømpriskart3.png

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: